Výsledky vyhľadávania

 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Miroslav Tóth. 2. aktualizované, prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 424 s. [27 AH]. ISBN 978-80-571-0271-7. [Počet ex. : 21, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 1]
 2. SOKOLOVÁ, Simona. Štruktúra marketingových aktivít v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 3. MAYEROVÁ, Paula. Riadenie zásob v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 4. CORCHIS, Adriana. Aplikácia vybraných metód marketingových analýz v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 5. KAJANOVÁ, Kinga. Marketingová stratégia v podniku služieb : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 6. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Nákladový controlling. Recenzenti: Štefan Majtán, Daniela Rybárová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. [168 s.] [8,84 AH]. ISBN 978-80-7598-906-2.
 7. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a kontrolné testy. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Šúbertová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 302 s. [13,5 AH]. ISBN 978-80-571-0164-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 8. HOJDIK, Vladimír. Hodnotenie vzťahu úrovne online reputácie a výkonnosti podniku v podmienkach automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. HOJDIK, Vladimír - MAJTÁN, Štefan. Car Brands and Its Online Reputation on Social Media. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 162-169 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 10. MATLÁK, Tibor. Marketingové analýzy v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha