Výsledky vyhľadávania

 1. HOJDIK, Vladimír. Hodnotenie vzťahu úrovne online reputácie a výkonnosti podniku v podmienkach automobilového priemyslu : dizertačná práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 150 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. HOJDIK, Vladimír - MAJTÁN, Štefan. Car Brands and Its Online Reputation on Social Media. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 162-169 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 3. MATLÁK, Tibor. Marketingové analýzy v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 4. PETRUŠKA, Lukáš. Tvorba marketingovej stratégie v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠLOSÁR, Róbert et al. Vizuálne podnety a responzívne správanie spotrebiteľov. Recenzenti: Peter Štarchoň, Miroslava Szarková. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. CD-ROM 213 s. [9,48 AH]. VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-7598-573-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 6. ŠTETKA, Peter et al. Faktory difúzie produktovej inovácie. Recenzenti: Štefan Majtán, Alena Trsťanská. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. CD-ROM 197 s. [12,1 AH]. VEGA 1/0876/17. ISBN 978-80-7598-629-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. VRANOVÁ, Ivana. Analýza riadenia zásob v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 8. BUDINSKÁ, Barbora. Moderné trendy marketingu v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Majtán. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 9. HOJDIK, Vladimír - MAJTÁN, Štefan. Prístupy k hodnoteniu reputácie v digitálnom prostredí. In Ekonomika, financie a manažment podniku 2019 : zborník vedeckých prác = Proceedings of Scientific Papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. ISBN 978-80-225-4680-5, s. 212-221 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 10. MAJDÚCHOVÁ, Helena - RYBÁROVÁ, Daniela. Podnikové hospodárstvo pre manažérov. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Fetisovová. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. [272 s.] [16,1 AH]. ISBN 978-80-571-0035-5. [Počet ex. : 15, z toho voľných 4, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 4]