Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 169  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0020172^"
 1. VLACHYNSKÝ, Karol. Emission Reduction and Slovak Industry. In 4Liberty.eu Review. - Lodz : Fundacija Liberté!, 2022. ISSN 2391-7083, 2022, no. 17, pp. 38-55.
  článok

  článok

 2. VLACHYNSKÝ, Karol. Ekonomický rast a jeho problémy. In Podnikové financie vo vede a praxi - 2016 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4308-8, s. 9-19. APVV-15-0511.
  článok

  článok

 3. ŠKRINIAR, Pavel. [Medzinárodný finančný manažment]. In Slovenské hospodárstvo v kontexte tohtoročných výziev a príležitostí : zborník vedeckých príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4335-4, s. 113-114 CD-ROM. Recenzia na: Medzinárodný finančný manažment / Miloš Bikár, Miroslav Kmeťko, Anna Polednáková ; recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. - ISBN 978-80-225-4254-8.
  článok

  článok

 4. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav - POLEDNÁKOVÁ, Anna. Medzinárodný finančný manažment. Recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 308 s. [19,64 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4254-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 4]
 5. VLACHYNSKÝ, Karol. Hrubý domáci produkt a kvalita života. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 9-29.
  článok

  článok

 6. HYRÁNEK, Eduard. Tvorba modelu výkonnosti podniku a jeho verrifikácia pre finančné rozhodnutia : habilitačná práca. Bratislava, 2014. 166 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. FETISOVOVÁ, Elena - NAGY, Ladislav - VLACHYNSKÝ, Karol. Aktuálne trendy vo financiách malých a stredných podnikov. Recenzenti: Oľga Miková, Ján Neubauer. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 261 s. [17,40 AH]. VEGA 1/0004/13. ISBN 978-80-225-3990-6. 1/0004/13, VEGA, Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 8. VLACHYNSKÝ, Karol. Hrubý domáci produkt a kvalita života. In Aktuálne trendy a metódy vo finančnom riadení podnikov a ich vplyv na finančnú stabilitu podniku : zborník vedeckých statí : priebežné výsledky riešenia grantovej úlohy VEGA č. 1/0004/13. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3781-0, s. 18-28.
  článok

  článok

 9. VLACHYNSKÝ, Karol. Dôchodková nerovnosť a jej zmierňovanie. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013. ISSN 1336-3301, 2013, roč. 10, č. 2, s. 7-20.
  článok

  článok

 10. LITTVOVÁ, Zuzana. [Finančný slovník výkladový]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2013. ISSN 0323-262X, 2013, roč. 42, č. 1, s. 102. Recenzia na: Finančný slovník : výkladový / Karol Vlachynský a kolektív. 1. vyd. - Bratislava : Iura Edition, 2012. - ISBN 978-80-8078-469-0.
  článok

  článok


  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.