Výsledky vyhľadávania

 1. MELIŠ, Martin. Návrh inovácie komunikácie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Čimo. Bratislava, 2016. 72 s.
  kniha

  kniha


 2. HOLÍKOVÁ, Romana. Návrh marketingovej stratégie konkrétnej firmy : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Čimo. Bratislava, 2016. 93 s.
  kniha

  kniha


 3. PAVLOVKINOVÁ, Jana. Návrh inovácie produktov v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Čimo. Bratislava, 2016. 78 s.
  kniha

  kniha


 4. MIKULEC, Dušan. Návrh marketingovej stratégie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Čimo. Bratislava, 2015. 75 s.
  kniha

  kniha


 5. KOVÁČ, Patrik. Možnosti rozvoja spolupráce OF EU s firmou : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Čimo. Bratislava, 2015. 94 s.
  kniha

  kniha


 6. VADKERTIOVÁ, Denisa. Návrh rozvoja konkurenčnej schopnosti firmy : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Čimo. Bratislava, 2015. 56 s.
  kniha

  kniha


 7. MURÁRIK, Michal. Návrh inovačnej stratégie v konkrétnej firme : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Čimo. Bratislava, 2015. 85 s.
  kniha

  kniha


 8. GARAYOVÁ, Alexandra. Návrh inovácie produktov v konkrétnej forme : diplomová práca. Školiteľ: Jozef Čimo. Bratislava, 2015. 88 s.
  kniha

  kniha


 9. ČIMO, Jozef. Prepojenie univerzít s hospodárskou praxou nástrojmi marketingového manažmentu. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1337-7493, 2015, roč. 8, č. 32, s. 514-525. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok


 10. ČIMO, Jozef. Príspevok marketingu k vytváraniu spotrebiteľského povedomia. In Gramotnosť spotrebiteľov a spotrebiteľská politika : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4164-0, s. 16-27 CD-ROM. VEGA 1/0178/14.
  článok

  článok