Výsledky vyhľadávania

 1. WELNITZ, Darina. Spoločenská zodpovednosť vo vybranej maloobchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 2. NÉMETHOVÁ, Diana. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. FRUNIOVÁ, Simona. Vnútropodniková komunikácia vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 4. BAKÓ, Lukáš. Práva spotrebiteľov na slovenskom finančnom trhu (NBS Sk) : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 5. DZUROVÁ, Mária. Finančný spotrebiteľ na finančnom trhu. In Spotrebiteľ na finančnom trhu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4569-3, s. 23-34 CD-ROM. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 6. DZUROVÁ, Mária. Vzdelávanie spotrebiteľov, Obchodná fakulta EU v Bratislave. In Mezinárodní konference ke spotřebitelskému vzdělávání dětí a mládeže. Mezinárodní konference ke spotřebitelskému vzdělávání dětí a mládeže : 19.11.2018, Poslanecká sněmovna PČR, Praha. - [Praha : Masarykova demokratická akademie], 2018, s. [1-10].
  článok

  článok

 7. POPOVIČOVÁ, Nikoleta. Inovatívne prístupy v B2B marketingu (zamerané na oblasť nákupu) : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. ZORIČÁKOVÁ, Antónia. Marketing a nákupná závislosť : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠOKOVÁ, Natália. Nízkonákladový marketing : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha

 10. GAJDOŠ, Jozef. [Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky]. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 1, s. 32 online. Recenzia na: Obchodná prevádzka maloobchodnej jednotky [elektronický zdroj] / Vanda Lieskovská, Katarína Petrovčíková, Marie Hesková ; recenzovali: Mária Dzurová, Jozef Gajdoš. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. - ISBN 978-80-225-4452-8.
  článok

  článok