Výsledky vyhľadávania

 1. ČVIRIK, Marián - DZUROVÁ, Mária - ÖLVECZKÁ, Diana. Exploring the Attitude to Climate Change and Socio-Ecologically Responsible Consumption of the Slovaks. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 21th International Joint Conference, May 20 - 21, 2021, Prague, Czech Republic - Bratislava, Slovakia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4816-8. ISSN 2453-6113, pp. 10-22 online.
  článok

  článok

 2. DZUROVÁ, Mária - KORČOKOVÁ, Marína - ČVIRIK, Marián. Spotrebiteľ na finančnom trhu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2021. ISSN 2453-9988, 2021, roč. 13, č. 1, s. 13-19 online.
  článok

  článok

 3. KNOŠKOVÁ, Dana. Ekonomizácia tovarového toku využívaním automatickej identifikácie tovaru : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. DZUROVÁ, Mária - KNOŠKOVÁ, Dana. Zdravie a zdravotné technológie. In Riešené projekty - vedecké problémy. Riešené projekty - vedecké problémy : elektronický zborník príspevkov z vedeckého workshopu. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2020. ISBN 978-80-225-4745-1, s. 12-16 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 5. BILIŠŇANSKÝ, Martin. Finančná gramotnosť spotrebiteľov na trhu finančných služieb : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 88 s.
  kniha

  kniha

 6. GALÁD, Branislav. Smart logistika : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 7. HIRJÁKOVÁ, Viktória. Minimalizmus v marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 8. JAVORKOVÁ, Diana. Chytrý spotrebiteľ : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 9. DZUROVÁ, Mária. Consumer Safety in EU and Slovak Policies. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2020. ISBN 978-80-210-9756-8, s. 22-29 online. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 10. DZUROVÁ, Mária. Consumer Legal Protection in the EU. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online.
  článok

  článok