Výsledky vyhľadávania

 1. KNOŠKOVÁ, Dana. Ekonomizácia tovarového toku využívaním automatickej identifikácie tovaru : dizertačná práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 158 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 2. BILIŠŇANSKÝ, Martin. Finančná gramotnosť spotrebiteľov na trhu finančných služieb : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 88 s.
  kniha

  kniha

 3. GALÁD, Branislav. Smart logistika : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. JAVORKOVÁ, Diana. Chytrý spotrebiteľ : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. HIRJÁKOVÁ, Viktória. Minimalizmus v marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. DZUROVÁ, Mária. Consumer Legal Protection in the EU. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-6] online.
  článok

  článok

 7. DUCHAJOVÁ, Fabiola. Obal ako optimálna logistická jednotka : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 104 s.
  kniha

  kniha

 8. NÉMETHOVÁ, Diana. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. FRUNIOVÁ, Simona. Vnútropodniková komunikácia vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 10. DZUROVÁ, Mária - KNOŠKOVÁ, Dana. Health and Health Literacy. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 72-81 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok