Výsledky vyhľadávania

 1. WELNITZ, Darina. Spoločenská zodpovednosť vo vybranej maloobchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 2. NÉMETHOVÁ, Diana. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 3. FRUNIOVÁ, Simona. Vnútropodniková komunikácia vo vybranej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 77 s.
  kniha

  kniha

 4. DUCHAJOVÁ, Fabiola. Obal ako optimálna logistická jednotka : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 104 s.
  kniha

  kniha

 5. DZUROVÁ, Mária - KNOŠKOVÁ, Dana. Health and Health Literacy. In Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism. International Scientific Conference. Trends and Challenges in the European Business Environment: Trade, International Business and Tourism : Proceedings of the 6th International Scientific Conference, October 17 - 18, 2019 (Mojmírovce, Slovak Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4646-1, pp. 72-81 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
  článok

  článok

 6. BAKÓ, Lukáš. Práva spotrebiteľov na slovenskom finančnom trhu (NBS Sk) : diplomová práca. Školiteľ: Mária Dzurová. Bratislava, 2019. 72 s.
  kniha

  kniha

 7. DZUROVÁ, Mária. Spotrebiteľ na finančnom trhu. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 3, s. 280-306. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok

 8. DZUROVÁ, Mária. Consumer Protection Laws. In Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2019. ISBN 978-80-210-9500-7, pp. 6-10. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 9. DUBCOVÁ, Gabriela et al. Integrating and Systematizing the Results of Scientific Research Activities in the Field of Consumer Protection, with a Primary Focus on Food Security, in Order to Model Adequate Consumer Behaviour : Research Papers. no. I. Reviewers: Petr Suchánek, Miroslav Tóth. 1st Edition. Brno : Masaryk University Press, 2019. CD-ROM 74 s. ISBN 978-80-210-9500-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. FORET, Miroslav et al. Management integrované marketingové a podnikové komunikace. Recenzenti: Alena Daňková, Mária Dzurová, Eva Jaderná. 1. vydání. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. 135 s. ISBN 978-80-86747-48-4.