Výsledky vyhľadávania

 1. SLÁVIK, Štefan et al. Business model and team as preconditions of a start-up viability. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2019, vol. 6, no. 3, pp. 1404-1427. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 2. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana et al. Strategický manažment : prípadové štúdie. Recenzenti: Nadežda Jankelová, Milan Džupina. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 180 s. [11,70 AH]. ISBN 978-80-225-4625-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. ŠIMČÁK, Matúš. Odvetvová a konkurenčná analýza pre potreby konkrétneho podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 54 s.
  kniha

  kniha

 4. SÓKIOVÁ, Dóra. Zdokonaľovanie manažmentu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 5. ŠKRABÁKOVÁ, Dominika. Podnikateľský plán začínajúceho podniku : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha

 6. MIKLEOVÁ, Lenka. Incept, development and progress of a start-up : diplomová práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha

 7. FANČOVIČ, Filip. Zdokonaľovanie manažmentu vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Štefan Slávik. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha

 8. SLÁVIK, Štefan - ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška. External Support of Start-Ups. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 3, s. 6-14 online. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 9. SLÁVIK, Štefan. Insight into Start-up, its Action and Surroundings. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Economic annals-XXI : Research Journal. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2018. ISSN 1728-6239, 2018, vol. 170, no. 3-4, pp. 32-37 online. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok

 10. SLÁVIK, Štefan et al. Business Strategies of Start-Ups. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Applied Economic Sciences. - Craiova : Spiru Haret University. ISSN 2393-5162, 2018, vol. 13, no. 7, pp. 1874-1887 online. VEGA 1/0019/15.
  článok

  článok