Výsledky vyhľadávania

 1. ZSIDOVÁ, Monika. Účtovné zobrazenie medzibankových operácií : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2015. 59 s.
  kniha

  kniha


 2. KATRÍKOVÁ, Daniela. Finančné investície ako dôležitá súčasť dlhodobého majetku banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2015. 66 s.
  kniha

  kniha


 3. HAVÍROVÁ, Simona. Analýza vlastných zdrojov banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2014. 67 s.
  kniha

  kniha


 4. PLEVKOVÁ, Monika. Účtovné zobrazenie platobného styku a zúčtovania z pohľadu banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2014. 84 s.
  kniha

  kniha


 5. ILLÁ, Katarína. Náklady a výnosy ako činitele výsledku hospodárenia banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2014. 61 s.
  kniha

  kniha


 6. URÍKOVÁ, Katarína. Klasifikácia úverových pohľadávok a ich účtovné zobrazenie v účtovníctve banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha


 7. KOLLÁR, Jakub. Oceňovania a vykazovania portfólia cenných papierov na obchodovanie v podmienkach konkrétnej banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha


 8. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Učtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). 7. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 90 s. [5,77 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-063-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. BOUŠKOVÁ, Dagmar - KADLEČÍKOVÁ, Oľga. Nové pravidlá platobného systému SIPS. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve : zborník príspevkov z vedeckej konferencie k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva konanej v septembri 2012 : Bratislava 19. 9. 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3741-4, s. 19-26.
  článok

  článok


 10. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Účtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií. 5. preprac. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2013. 201 s. [12,45 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-654-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]