Výsledky vyhľadávania

 1. ZSIDOVÁ, Monika. Účtovné zobrazenie medzibankových operácií : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2015. 59 s.
  kniha

  kniha


 2. KATRÍKOVÁ, Daniela. Finančné investície ako dôležitá súčasť dlhodobého majetku banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2015. 66 s.
  kniha

  kniha


 3. PONIŠTOVÁ VLČÍKOVÁ, Anežka. Oceňovanie a vykazovanie finančných nástrojov banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2015. 71 s.
  kniha

  kniha


 4. KOLLÁR, Jakub. Oceňovania a vykazovania portfólia cenných papierov na obchodovanie v podmienkach konkrétnej banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2014. 59 s.
  kniha

  kniha


 5. HAVÍROVÁ, Simona. Analýza vlastných zdrojov banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2014. 67 s.
  kniha

  kniha


 6. PLEVKOVÁ, Monika. Účtovné zobrazenie platobného styku a zúčtovania z pohľadu banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2014. 84 s.
  kniha

  kniha


 7. ILLÁ, Katarína. Náklady a výnosy ako činitele výsledku hospodárenia banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2014. 61 s.
  kniha

  kniha


 8. URÍKOVÁ, Katarína. Klasifikácia úverových pohľadávok a ich účtovné zobrazenie v účtovníctve banky : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2014. 68 s.
  kniha

  kniha


 9. ŠLOSÁR, Rudolf et al. Učtovníctvo pre 4. ročník obchodných akadémií : (pracovná časť). 7. preprac. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 90 s. [5,77 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-063-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. TUREKOVÁ, Petra. Náklady, výnosy banky so zameraním na finančnú činnosť : diplomová práca. Školiteľ: Dagmar Boušková. Bratislava, 2013. 52 s.
  kniha

  kniha