Výsledky vyhľadávania

 1. REPISKÁ, Radka. Analýza vplyvu online reputácie v oblasti telekomunikačných služieb. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 404-414. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 2. RICHNÁK, Patrik - BARTOŠ, Peter. Fleet management – trend v riadení vozového parku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 415-427. VEGA 1/0375/20 (50%), VEGA 1/0388/20 (50%).
  článok

  článok

 3. SCHULZE, Susanne - MARKOVIČ, Peter. Quo Vadis - Bildungsmessen und die Auswirkungen auf den Veranstaltungsort unter dem Einfluss der Corona-Pandemie um COVID-19. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 428-437. VEGA 1/0240/20.
  článok

  článok

 4. SIEVERS, Georg. Responsibility As the Basis for Ethical Conduct. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 438-449.
  článok

  článok

 5. SÚKENÍK, Norbert - JANKELOVÁ, Nadežda. Impact of Selected Technologies of Fourth Industrial Revolution on Decision Making. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 450-460. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok

 6. ŠAGÁTOVÁ, Slávka. Životný cyklus podniku z pohľadu nákladov na ľudský kapitál. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 461-467. VEGA 1/05690123/18.
  článok

  článok

 7. ŠKRINIAR, Pavel. Porovnanie podmienok Peer-To-Peer vo vybraných európskych krajinách. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 468-476.
  článok

  článok

 8. TÓTH, Miroslav - TÓTHOVÁ, Alena. Spotrebiteľské správanie ako predmet výskumu zákazníka. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 477-488. KEGA 002EU-4/2019.
  článok

  článok

 9. MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Správanie sa startupov na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 404-412 online. VEGA 1/0631/19.
  článok

  článok

 10. MIŠÚN, Juraj. Česká a slovenská teória kontrolovania v manažmente – rešerš knižnej literatúry. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 391-403 online. VEGA 1/0017/20.
  článok

  článok