Výsledky vyhľadávania

 1. Ekonomika, financie a manažment podniku 2019. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; vedeckí recenzenti (Scientific Reviewers): Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 625 s. [44,81 AH]. ISBN 978-80-225-4680-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 2. Ekonomika, financie a manažment podniku XIII. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth ; recenzenti: Miroslav Grznár, Milan Rajňák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. 655 s. [32,75 AH]. ISBN 978-80-225-4656-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 3. PROCHÁZKOVÁ, Katarína. Ženy a ich úloha a postavenie vo vedení a manažmente. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 441-450 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok

 4. BLŠTÁKOVÁ, Jana. Ľudské zdroje ako komponent podnikateľských modelov v ére priemyslu 4.0. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 13-21 online. VEGA 1/0412/19.
  článok

  článok

 5. BADURA, Peter. Analýza finančných nástrojov na trhu cudzích mien za roky 2004 - 2019. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 22-27 online. VEGA 1/0007/2019.
  článok

  článok

 6. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Menová politika, ekonomický cyklus a hospodársky rast. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 39-50 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 7. BLANKENBERG, Mike - MARKOVIČ, Peter. Ist das deutsche System der Kirchensteuer eine Alternative für die Slowakische Republik? In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 51-60 online. VEGA 1/0066/17.
  článok

  článok

 8. BOLEK, Vladimír. Priemysel 4.0 – Význam zberu dát v podnikoch. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 61-70 online. VEGA 1/0436/17.
  článok

  článok

 9. BRNKOVÁ, Barbora. Komparácia metód ohodnocovania ochranných známok v SR a Maďarsku. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 80-89 online.
  článok

  článok

 10. BUKOVOVÁ, Sylvia. Systém duálneho vzdelávania - nástroj prispôsobovania ľudského kapitálu potrebám trhu práce. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIII : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4656-0, s. 91-100 online. VEGA 1/0569/18.
  článok

  článok