Výsledky vyhľadávania

 1. FENDEK, Michal. Interpretačné možnosti podmienok optimálnosti v úlohe cenovej regulácie na báze Averchovho-Jonesovho modelu. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XII : zborník zo seminára : 14. - 16. jún 2017, Račkova dolina [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4392-7, s. 38-43 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok


 2. FENDEK, Michal. Podmienky optimálnosti v úlohe cenovej regulácie na báze Averchovho - Jonesovho modelu. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 282-289 CD-ROM. VEGA /0697/15.
  článok

  článok


 3. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Models of equilibrium on network industries market in context of influence of regulated prices in Slovakia. In Mathematical methods in economics. International conference. Mathematical methods in economics : conference proceedings : 35th international conference : Hradec Králové, Czech Republic, september 13th - 15th, 2017 [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2017. ISBN 978-80-7435-678-0, pp. 161-166 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok


 4. FENDEK, Michal. Optimality conditions in the price regulation problem on the base of the Averch - Jones model. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-0-6, s. 34.
  článok

  článok


 5. 25 rokov FHI. Zostavil autorský kolektív: Marián Goga ... [et al.]. 1. vyd. [Bratislava] : [Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave], [2017]. 58 s. [2,9 AH]. ISBN 978-80-972328-3-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. FENDEKOVÁ, Eleonora - FENDEK, Michal. Models of quantitative analysis of the competitive environment in the Slovak banking sector. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2016. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2016 : proceedings of the 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016 [elektronický zdroj]. - Liberec : Technical university of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, p. 201-206 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok


 7. FENDEK, Michal - FENDEKOVÁ, Eleonora. Microeconomic optimization equilibrium models of demand and supply for network industries markets. - Registrovaný: Web of Science. In Mathematical methods in economics. MME 2016. International conference. Mathematical methods in economics. MME 2016 : proceedings of the 34th international conference : Liberec, Czech Republic, September 6th-9th, 2016 [elektronický zdroj]. - Liberec : Technical university of Liberec, 2016. ISBN 978-80-7494-296-9, p. 195-200 CD-ROM. VEGA 1/0697/15.
  článok

  článok


 8. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Vplyv hmotnosti na optimálnu trasu pri minimalizácii emisií CO2. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 30. november - 2. december 2016 / 30. listopad - 2. prosinec 2016, Praha [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4319-4, s. 10-14 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 9. ČIČKOVÁ, Zuzana - SEQUEIRA LOPEZ, Allan Jose. Evolučné algoritmy a riešenie úloh s ohraničeniami. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 30. november - 2. december 2016 / 30. listopad - 2. prosinec 2016, Praha [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4319-4, s. 15-19 CD-ROM. VEGA 1/0245/15.
  článok

  článok


 10. FURKOVÁ, Andrea - CHOCHOLATÁ, Michaela. Softvérové nástroje na priestorovú analýzu dát. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : zborník [príspevkov] : mezinárodní vědecký seminář : 30. november - 2. december 2016 / 30. listopad - 2. prosinec 2016, Praha [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4319-4, s. 44-49 CD-ROM. VEGA 1/0285/14.
  článok

  článok