Výsledky vyhľadávania

 1. KARELLOVÁ, Jana. Porovnanie systému verejnej správy v SR a v niektorom zo štátov EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 2. ŠAMAJOVÁ, Gabriela. Daňová asignácia ako nástroj podpory regionálneho rozvoja : diplomová práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 3. FOGAŠOVÁ, Patrícia. Finančné dopady dobrovoľnej spolupráce vo vybranom mikroregióne : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha


 4. HARING, Michal. Možnosti financovania verejného záujmu vo vybranom odvetví verejného sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha


 5. TOMČIKOVÁ, Michaela. Fiškálne aspekty sociálnej exklúzie : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2018. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČIKOVÁ, Michaela. Chudoba a sociálna exklúzia v podmienkach regiónov Slovenska. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 54-62. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 7. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČIKOVÁ, Michaela. Vplyv zdanenia, odvodového zaťaženia a realizácie transferov na mieru chudoby a dôchodkovej nerovnosti. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 72-84 online. VEGA 1/0215/18.
  článok

  článok


 8. DUBROVINA, Nadiya - NEUBAUEROVÁ, Erika. The Financial Power Maximization Problem for the Regions As One of the Tasks of Optimal Taxes and Transfers System in SR. In Informacionnaja ekonomika: etapy razvitija, metody upravlenija, modeli : monografija. - Charkov : VŠEM - CHNEU im. S. Kuzneca, 2018. ISBN 978-80-89654-45-1, s. 634-647.
  článok

  článok


 9. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Erika Neubauerová, Monika Paráková, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 198 s. [10 AH]. ISBN 978-80-225-4522-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. BENKOVA, Aleksandra. Komparatívna analýza daňového mechanizmu vo vybraných štátoch : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha