Výsledky vyhľadávania

 1. FOGAŠOVÁ, Patrícia. Špecifiká daňového systému hlavného mesta Slovenskej republiky : diplomová práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 2. LEGINUS, Veronika. Perspektívy vývoja daňového systému vyšších územných celkov v podmienkach SR : diplomová práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 3. SRNÁNKOVÁ, Lucia. Fiškálna decentralizácia v SR – determinanty a tendencie vývoja : diplomová práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. ŠKROVÁNKOVÁ, Monika. Fiškálne aspekty reformy ESO : diplomová práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2020. 86 s.
  kniha

  kniha

 5. VITTEK, Vladimír. Ekonomický potenciál odvetví verejného sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 6. ENGEĽ, Marek. Územno-správne členenie mesta Košice ako determinant jeho finančného hospodárenia : diplomová práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2020. 79 s.
  kniha

  kniha

 7. BELIČKOVÁ, Kornélia - BALÁŽI, Peter - BRINDZOVÁ, Zuzana. Verejné rozpočty : vybrané problémy. Recenzenti: Erika Neubauerová, Matej Boór. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 261 s. [11,682 AH]. ISBN 978-80-225-4757-4.
  kniha

  kniha

 8. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika - ZUBAĽOVÁ, Alena. Financie : metodická pomôcka na semináre. Recenzenti: Pavol Ochotnický, Zuzana Brindzová. 2. prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 101 s. [5,05 AH]. ISBN 978-80-225-4687-4. [Počet ex. : 13, z toho voľných 2, prezenčne 2]
 9. BELIČKOVÁ, Kornélia - NEUBAUEROVÁ, Erika. Financie domácností - teoretické východiská a praktické aspekty v období tretej dekády 21. storočia. Recenzovali: Anetta Čaplánová, Romana Provazníková. 1. vydanie. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2020. 114 s. [7,9 AH]. VEGA 1/0215/18. ISBN 978-86-7103-548-4.
 10. HOLIENČÍN, Martin. Kryptomena Bitcoin : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2019. 65 s.
  kniha

  kniha