Výsledky vyhľadávania

 1. TOMČÍKOVÁ, Michaela. Fiškálne aspekty sociálnej exklúzie : dizertačná práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2018. 107 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČÍKOVÁ, Michaela. Chudoba a sociálna exklúzia v podmienkach regiónov Slovenska. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2018. ISSN 1336-8818, 2018, roč. 15, č. 1, s. 54-62. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 3. DUBROVINA, Nadiya - NEUBAUEROVÁ, Erika. The Financial Power Maximization Problem for the Regions As One of the Tasks of Optimal Taxes and Transfers System in SR. In Informacionnaja ekonomika: etapy razvitija, metody upravlenija, modeli : monografija. - Charkov : VŠEM - CHNEU im. S. Kuzneca, 2018. ISBN 978-80-89654-45-1, s. 634-647.
  článok

  článok


 4. Sprievodca štúdiom na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Erika Neubauerová, Monika Paráková, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 198 s. [10 AH]. ISBN 978-80-225-4522-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 5. BENKOVA, Aleksandra. Komparatívna analýza daňového mechanizmu vo vybraných štátoch : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2017. 47 s.
  kniha

  kniha


 6. TÓTH, Richard. Komparatívna analýza klasickej formy volieb a elektronických volieb : bakalárska práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 7. MITOŠINKOVÁ, Jana. Interakcia daňového systému a miestnych verejných služieb : diplomová práca. Školiteľ: Erika Neubauerová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 8. DUBROVINA, Nadiya - NEUBAUEROVÁ, Erika. The Convergence analysis of the tax and fiscal disparities in the regional and local level in Slovakia. In Sučasni problemi modeljuvannja sociaľno-ekonomičnich sistem. meždunarodnaja konferencija. Sučasni problemi modeljuvannja sociaľno-ekonomičnich sistem : materiali IX mižnarodnoj naukovo-praktičnoj internet-konferenciji : Charkiv 7-8 kvitnja 2017 roku [elektronický zdroj]. - Charkiv-Berdjansk : Vidavec Tkačuk O.V., 2017. ISBN 978-617-7291-97-7, s. 7-11 online.
  článok

  článok


 9. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČÍKOVÁ, Michaela. The Importance of the method of income inequality measure in the relation to fiscal policy – case of V4 countries and Austria. In Public economics and administration 2017. International scientific conference. Public economics and administration 2017 : proceedings of the 12th international scientific conference : 12th - 13th september 2017, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. ISBN 978-80-248-4131-1. ISSN 1805-9104, pp. 233-239 online. APVV-15-0322.
  článok

  článok


 10. NEUBAUEROVÁ, Erika - TOMČÍKOVÁ, Michaela. Regionálne aspekty sociálneho vylúčenia v podmienkach SR. In Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov. medzinárodná vedecká konferencia. Hospodárska a menová politika v kontexte súčasného vývoja európskych integračných procesov : zborník príspevkov z 11. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 7.11.2017, Banská Bystrica. - Banská Bystrica : Belianum, Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2017. ISBN 978-80-557-1355-7, s. [1-6] online. APVV-15-0322.
  článok

  článok