Výsledky vyhľadávania

 1. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 3. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová ... [et al.]. 3. preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 309 s. [15,56 AH]. ISBN 978-80-10-02914-3.
 2. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Podniková ekonomika : pre 1. ročník študijného odboru obchodná akadémia. Lektorovali: Eva Glatzová, Daniela Skladanová, Anna Neumannová. 5. aktual. a preprac. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 239 s. [11,94 AH]. ISBN 978-80-10-03041-5.
 3. ORBÁNOVÁ, Darina - VELICHOVÁ, Ľudmila. Vállalati gazdaságtan a kereskedelmi akadémia számára : 1. Lektorovali: Eva Glatzová ... [et al.]. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2016. 236 s. [11,95 AH]. ISBN 978-80-10-03027-9.
 4. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a kontrolné testy : pracovný zošit. Recenzovali: Štefan Majtán, Anna Neumannová. 2. uprav. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 320 s. [15,32 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-372-5. [Počet ex. : 30, z toho voľných 22, prezenčne 2]
 5. LISÝ, Ján - HONTYOVÁ, Kajetána - MAJDÚCHOVÁ, Helena. Základy ekonómie a ekonomiky. Recenzenti: Ján Korčmároš, Anna Neumannová. 11. aktualizované a prepracované vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 198 s. [10,80 AH]. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/bkG22tDTUZ> ISBN 978-80-225-4053-7. [Počet ex. : 12, z toho voľných 6, prezenčne 3]
 6. RYBÁROVÁ, Daniela - GRISÁKOVÁ, Nora. Podnikateľské riziko : vybrané problémy a prípadové štúdie. Recenzenti: Anna Neumannová, Tomáš Domonkos. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. 102 s. [8,29 AH]. ISBN 978-80-225-4074-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. NEUMANNOVÁ, Anna - HUDÁK, Martin. Metódy ohodnocovania bankových inštitúcií a špecifiká podnikov poskytujúcich finančné služby. - Registrovaný: Web of Science. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4077-3, s. 482-489 CD-ROM. VEGA 1/0844/15.
  článok

  článok

 8. BENDOVÁ, Mária. Stanovenie komplexnej diagnózy okolia podniku pre účely jeho ohodnotenia : diplomová práca. Školiteľ: Anna Neumannová. Bratislava, 2015. 79 s.
  kniha

  kniha

 9. ŽIARANOVÁ, Petra. Zastúpenie žien v podnikateľskom procese malých a stredných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Neumannová. Bratislava, 2015. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠULAVÍK, Peter. Vyhodnotenie postavenia žien - podnikateliek v podmienkach ekonomiky SR : diplomová práca. Školiteľ: Anna Neumannová. Bratislava, 2015. 67 s.
  kniha

  kniha