Výsledky vyhľadávania

 1. KINTLER, Jakub. Recenzia na publikáciu Podnikateľské riziko. In Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ. Vedecký seminár z Týždňa vedy. Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH pri príležitosti Týždňa vedy 2015 : 5. november 2015 Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4175-6, s. 73-74 CD-ROM. Recenzia na: Podnikateľské riziko / Daniela Rybárová, Nora Grisáková. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISBN 978-80-8078-377-8.
  článok

  článok


 2. JANTOŠOVÁ, Lucia - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Zvyšovanie kvality služieb a riadenie nákladov v nemocniciach na Slovensku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 1, s. 44-58 online. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok


 3. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - BLÁHOVÁ, Mária. Differences in Cultures - Subject to Different Approaches to Ethics in Business. In Kubaščíková. Zuzana. Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, pp. 5-9. VEGA 1/0910/12.
  článok

  článok


 4. PARAJKA, Branislav - KUBAŠČÍKOVÁ, Zuzana. Ethical Approaches to Tax Avoidance and Tax Evasion. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, pp. 75-78. VEGA V-14-035-00.
  článok

  článok


 5. PODMANICKÁ, Martina. Importance of Ethics in Preparation, Presentation, and Verification of a Business Entity's Financial Statements. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, pp. 84-89. SAV 1/0122/14.
  článok

  článok


 6. STANLEY, Renáta. Changes in Accounting Regulations from Perspective of Accounting Ethics. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, pp. 103-108.
  článok

  článok


 7. ŠLOSÁROVÁ, Anna - BEDNÁROVÁ, Beáta. Ethical Aspects of Creating Entity's Financial Position through Assets value Adjustments. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, pp. 115-121. SAV 1/0122/14.
  článok

  článok


 8. HORNICKÁ, Renáta. Impact of Ethics on the Quality of Information Regarding Business Combinations in Financial Statements of Acquirer per IFRSs. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, pp. 15-22.
  článok

  článok


 9. FOLTÍNOVÁ, Alžbeta - DUBCOVÁ, Gabriela. Situácia a konkurencieschopnosť švajčiarskeho poľnohospodárstva za posledných 15 rokov. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov IV. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3958-6, s. 112-121. VEGA 1/0026/12.
  článok

  článok


 10. DUBCOVÁ, Gabriela - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Ochrana spotrebiteľa poľnohospodárskych a potravinárskych produktov. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov III. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3859-6, s. 26-41. VEGA 1/0910/12 (50 percent), VEGA 1/0026/12 (50 percent).
  článok

  článok