Výsledky vyhľadávania

 1. JANTOŠOVÁ, Lucia - FOLTÍNOVÁ, Alžbeta. Zvyšovanie kvality služieb a riadenie nákladov v nemocniciach na Slovensku. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 1339-987X, 2015, roč. 13, č. 1, s. 44-58 online. VEGA 1/0910/12 "Controlling podnikov financovaných na princípe verejných zdrojov".
  článok

  článok

 2. KINTLER, Jakub. Recenzia na publikáciu Podnikateľské riziko. In Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ. Vedecký seminár z Týždňa vedy. Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ : zborník abstraktov z vedeckého seminára KPH pri príležitosti Týždňa vedy 2015 : 5. november 2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4175-6, s. 73-74 CD-ROM. Recenzia na: Podnikateľské riziko / Daniela Rybárová, Nora Grisáková. - Bratislava : Iura Edition, 2010. - ISBN 978-80-8078-377-8.
  článok

  článok

 3. KRIŠKOVÁ, Petra - KAREŠ, Ladislav - KŇAŽKOVÁ, Veronika. True and Fair View of Financial Position of Entity vs. Acceptance of Relevant Financial Reporting Framework - Auditor's Dilemmain Forming an Opinion on Financial Statements. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 41-50. VEGA 1/0069/13.
  článok

  článok

 4. MÁZIKOVÁ, Katarína - ONDRUŠOVÁ, Lucia. Valuation of Transactions between Related Parties and Ethical Behavior of Managers and Investors. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 51-56.
  článok

  článok

 5. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Role of Ethics in Insurance Profession. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 57-63. VEGA 1/0069/13.
  článok

  článok

 6. HVOŽDAROVÁ, Jana - VARINSKÁ, Katarína. Ethics as Part of Education of Professional Accountants in University of Economics in Bratislava. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 23-30.
  článok

  článok

 7. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - UŽÍK, Ján - TUMPACH, Miloš. May be a profit in health insurance company? In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 31-35. KEGA 023EU-4/2012.
  článok

  článok

 8. KASTLEROVÁ, Sylvia - BARBUŠ, Juraj. Ethical Leadership Known as "Tone of the Top" and development of code of conduct of business entities. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 36-40.
  článok

  článok

 9. MOKOŠOVÁ, Daša. Ethical Issues in Non-financial Reporting. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 64-68. 023EU-4/2012.
  článok

  článok

 10. PAKŠIOVÁ, Renáta - KRŠEKOVÁ, Marianna. Ethical Principles in Distribution of Recognised Gain in a Company. In Ethics as an essential condition for sustainable economic development : proceedings of scientific papers. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3953-1, s. 69-74. VEGA 1/0069/13.
  článok

  článok