Výsledky vyhľadávania

 1. CHOLUJ, Vladimír. [Aj ekonómia je veda]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2019. ISSN 0013-3035, 2019, roč. 67, č. 2, s. 215-218. Recenzia na: Aj ekonómia je veda : ako sa nám ju podarilo aplikovať a kde boli problémy / Jaroslav Husár. - Bratislava : Letra Edu, 2018. - ISBN 978-80-89962-05-1.
  článok

  článok

 2. HUSÁR, Jaroslav. Podstata teoretického riešenia problémov ekonomiky Slovenska do roku 1968. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 0323-262X, 2019, roč. 48, č. 2, s. 219-232.
  článok

  článok

 3. HUSÁR, Jaroslav. Aj ekonómia je veda : ako sa nám ju podarilo aplikovať a kde boli problémy. Bratislava : Letra Edu, 2018. 313 s. ISBN 978-80-89962-05-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. BARIČ, Ondrej. Využívanie fondov politiky súdržnosti na Slovensku. Recenzenti: Jaroslav Husár, Pavol Hrivík, Peter Kijovský. 1. vyd. Bratislava : NCEGŠ - Národné centrum európskych a globálnych štúdií, 2017. 189 s. [9,5 AH]. ISBN 978-80-972508-1-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 5. FURKOVÁ, Andrea - IVANIČOVÁ, Zlatica. Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív [elektronický zdroj]. Recenzenti: Juraj Pekár, Jaroslav Husár. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [140 s., 9,69 AH]. ISBN 978-80-225-4363-7.
  Viackriteriálne vyhodnocovanie alternatív

  elektronická kniha

 6. FEJEŠ, Martin. Monetárna politika, inflácia a hospodárske cykly v novej keynesiánskej koncepcii : dizertačná práca. Školiteľ: Jaroslav Husár. Bratislava, 2016. 122 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. JORDAN, Peter et al. Hlavné smery rozvoja Dunajskej stratégie. Recenzenti: Jaroslav Husár, Jozef Gajdoš, Arnošt Mitske. 1. vyd. Bratislava : NCEGŠ - Národné centrum európskych a globálnych štúdií, 2016. 171 s. [8,6 AH]. ISBN 978-80-972508-0-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 8. HUSÁR, Jaroslav. Má zmysel pojem poznatková ekonomika? In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2015. ISSN 0323-262X, 2015, roč. 44, č. 1, s. 95-106.
  článok

  článok

 9. HUSÁR, Jaroslav. Hrubý domáci produkt, jeho význam a možnosti pri tvorbe hospodárskej politiky. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISSN 0323-262X, 2014, roč. 43, č. 2, s. 193-206.
  článok

  článok

 10. HUSÁR, Jaroslav. Prečo prax nevyužíva poznatky ekonomickej vedy? In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2013. ISSN 1337-0510, 2013, roč. 8, č. 21, s. 95-102.
  článok

  článok