Výsledky vyhľadávania

 1. STRIČÍK, Michal. Možnosti využitia tuhého paliva vyrobeného z odpadu na Slovensku. In Sustainability - Environment - Safety 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2019 : recenzovaný zborník referátov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina : Strix, 2019. ISBN 978-80-89753-37-6, s. 26-32. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. STRIČÍK, Michal. Produkcia komunálnych odpadov na Slovensku. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019. medzinárodná vedecká konferencia. Integrovaná bezpečnosť prostredia 2019 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Žilina : Strix, 2019. ISBN 978-80-89753-34-5, s. 143-149. KEGA 026EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. KOLLÁR, Vojtech. Zabezpečovanie kvality z pohľadu prosperity a konkurencieschopnosti. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 46-54 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 4. GARASOVÁ, Petra. Environmentálny dopad spotrebiteľských nákupov vo fast fashion obchodoch. In Sustainability - Environment - Safety 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2018 : Recenzovaný zborník príspevkov z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 9. novembra 2018 v Bratislave, Slovensko. - Žilina ; Bratislava : STRIX : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2018. ISBN 978-80-89753-24-6, s. 133-139. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 5. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica - HLAVATÝ, Ivan. Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti v SR. Recenzenti: Jozef Hrubec, Vojtech Kollár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 183 s. [13,71 AH]. VEGA 1/0670/16. ISBN 978-80-225-4586-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. KARKALÍKOVÁ, Marta et al. Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov v SR : záverečná správa projektu VEGA 1/0670/16 : začiatok riešenia: január 2016 ; ukončenie riešenia: december 2018. Bratislava, 2018. [3] s. VEGA 1/0670/16.
 7. Sustainability - Environment - Safety 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2018. Recenzenti: Jana Dadová, Ervin Lumnitzer, Jana Müllerová ... [et al.]. 1. vydanie. Žilina : STRIX ; Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2018. online [190 s.]. ESE - ekológia-sociológia-ekonómia, No. 44. ISBN 978-80-89753-24-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 8. KOLLÁR, Vojtech - FAITH, Ladislav. Informačné zdroje a skúsenosti z praxe pri tvorbe podnikového marketingového informačného systému (MRIS). In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 41-52.
  článok

  článok

 9. KORAUŠ, Antonín - BACKA, Stanislav. Vývoj kryptomien ako súčasti podnikateľského prostredia. In Sustainability - Environment - Safety 2017. medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník príspevkov zo VII. medzinárodnej vedecekej konferencie konanej 24. novembra 2017 v Bratislave. - Žilina : STRIX, 2017. ISBN 978-80-89753-14-7, s. 203-208.
  článok

  článok

 10. KORAUŠ, Antonín - POLÁK, Jozef. Bitcoin - virtuálny fenomén súčasnosti. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017. medzinárodná vedecká konferencia. Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná. - Žilina : STRIX, 2017. ISBN 978-80-89753-17-8, s. 216-223.
  článok

  článok