Výsledky vyhľadávania

 1. KOLLÁR, Vojtech. Zabezpečovanie kvality z pohľadu prosperity a konkurencieschopnosti. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 46-54 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 2. KOLLÁR, Vojtech - FAITH, Ladislav. Informačné zdroje a skúsenosti z praxe pri tvorbe podnikového marketingového informačného systému (MRIS). In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 41-52.
  článok

  článok


 3. KORAUŠ, Antonín - BACKA, Stanislav. Vývoj kryptomien ako súčasti podnikateľského prostredia. In Sustainability - Environment - Safety 2017. medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník príspevkov zo VII. medzinárodnej vedecekej konferencie konanej 24. novembra 2017 v Bratislave. - Žilina : STRIX, 2017. ISBN 978-80-89753-14-7, s. 203-208.
  článok

  článok


 4. BRANISA, Jana et al. Effect of drying methods on the content of natural pigments and antioxidant capacity in extracts from medicinal plants: a spectroscopic study. In Chemical papers. - Bratislava : Slovenská akadémia vied, 2017. ISSN 0366-6352, 2017, vol. 71, no. 10, pp. 1993-2002.
  článok

  článok


 5. POPRAC, Patrik et al. Targeting free radicals in oxidative stress-related human diseases. In Trends in pharmacological sciences. - Cambridge : Elsevier, 2017. ISSN 0165-6147, 2017, vol. 38, no. 7, pp. 592-607.
  článok

  článok


 6. LACKOVÁ, Alica. [Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 252-253. Recenzia na: Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016 / vedúci projektu: Malgorzata A. Jarossová, spoluriešitelia: Alica Lacková ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava, 2016. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok


 7. KORAUŠ, Antonín - POLÁK, Jozef. Bitcoin - virtuálny fenomén súčasnosti. In Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017. medzinárodná vedecká konferencia. Integrovaná bezpečnosť prostredia 2017 : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 10. novembra 2017 v Rajeckej kotline - Lietavská Svinná. - Žilina : STRIX, 2017. ISBN 978-80-89753-17-8, s. 216-223.
  článok

  článok


 8. KARKALÍKOVÁ, Marta. Kvalita produktu v službách a cestovnom ruchu. Recenzenti: Vojtech Kollár, Anna Mathiasová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 227 s. [14,50 AH]. ISBN 978-80-225-4478-8. [Počet ex. : 12, z toho voľných 1, prezenčne 4]

 9. HERMANNOVÁ, Zuzana. Novela zákona o obaloch a jej aplikácia v obchodnej praxi : diplomová práca. Školiteľ: Vojtech Kollár. Bratislava, 2016. 78 s.
  kniha

  kniha


 10. Management 2016 : international business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research. International scientific conference. Management 2016 : international business and management, domestic particularities and emerging markets in the light of research : [conference proceedings] : 6. international scientific conference : Spa Nový Smokovec - Congress Centre, High Tatras, Slovak Republic : 29 september - 2 october 2016 [elektronický zdroj]. Reviewers: Vojtech Kollár, Jaroslav Belás, Janusz Grabara. 1st ed. Prešov : Bookman, 2016. online [643 s.]. ISBN 978-80-8165-155-7.
  elektronická kniha

  elektronická kniha