Výsledky vyhľadávania

 1. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica - HLAVATÝ, Ivan. Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti v SR. Recenzenti: Jozef Hrubec, Vojtech Kollár. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 183 s. [13,71 AH]. VEGA 1/0670/16. ISBN 978-80-225-4586-0. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 2. KARKALÍKOVÁ, Marta et al. Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov v SR : záverečná správa projektu VEGA 1/0670/16 : začiatok riešenia: január 2016 ; ukončenie riešenia: december 2018. 1. vydanie. Bratislava, 2018. [3] s. VEGA 1/0670/16.
 3. KOLLÁR, Vojtech. Zabezpečovanie kvality z pohľadu prosperity a konkurencieschopnosti. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 46-54 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok

 4. Sustainability - Environment - Safety 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2018. Recenzenti: Jana Dadová, Ervin Lumnitzer, Jana Müllerová ... [et al.]. 1. vydanie. Žilina : STRIX ; Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2018. online [190 s.]. ESE - ekológia-sociológia-ekonómia, No. 44. ISBN 978-80-89753-24-6.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. GARASOVÁ, Petra. Environmentálny dopad spotrebiteľských nákupov vo fast fashion obchodoch. In Sustainability - Environment - Safety 2018. Medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2018 : Recenzovaný zborník príspevkov z VIII. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 9. novembra 2018 v Bratislave, Slovensko. - Žilina : STRIX ; Bratislava : Slovenská spoločnosť pre životné prostredie, 2018. ISBN 978-80-89753-24-6, s. 133-139. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 6. KOLLÁR, Vojtech - FAITH, Ladislav. Informačné zdroje a skúsenosti z praxe pri tvorbe podnikového marketingového informačného systému (MRIS). In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 41-52.
  článok

  článok

 7. BRANISA, Jana et al. Effect of drying methods on the content of natural pigments and antioxidant capacity in extracts from medicinal plants: a spectroscopic study. In Chemical Papers. - Bratislava : Slovenská akadémia vied. ISSN 0366-6352, 2017, vol. 71, no. 10, pp. 1993-2002.
  článok

  článok

 8. POPRAC, Patrik et al. Targeting free radicals in oxidative stress-related human diseases. In Trends in pharmacological sciences. - Cambridge : Elsevier, 2017. ISSN 0165-6147, 2017, vol. 38, no. 7, pp. 592-607.
  článok

  článok

 9. LACKOVÁ, Alica. [Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku]. In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 1337-7493, 2017, roč. 10, č. 38, s. 252-253. Recenzia na: Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku : záverečná správa za celé obdobie riešenia projektu VEGA 1/0635/14 : obdobie riešenia projektu do 01/2014 do 12/2016 / vedúci projektu: Malgorzata A. Jarossová, spoluriešitelia: Alica Lacková ... [et al.]. 1. vyd. - Bratislava, 2016. VEGA 1/0635/14.
  článok

  článok

 10. KORAUŠ, Antonín - BACKA, Stanislav. Vývoj kryptomien ako súčasti podnikateľského prostredia. In Sustainability - Environment - Safety 2017. medzinárodná vedecká konferencia. Sustainability - Environment - Safety 2017 : recenzovaný zborník príspevkov zo VII. medzinárodnej vedecekej konferencie konanej 24. novembra 2017 v Bratislave. - Žilina : STRIX, 2017. ISBN 978-80-89753-14-7, s. 203-208.
  článok

  článok