Výsledky vyhľadávania

 1. HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Porovnanie krajín podľa Indexu národnej inovatívnej kapacity. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 240-254 online. VEGA 1/0646/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 2. JONIAKOVÁ, Zuzana - GRANČIČOVÁ, Katarína - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Reward System Design Supportive To Human Capital Stabilization in a Company. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0569/18 (50%), VEGA 1/0412/10 (50%).
  článok

  článok

 3. HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Usage of Indicators of Innovativeness in Marketing Performance Assessment in Companies in Slovakia. In Current Problems of the Corporate Sector 2020. International Scientific Conference. Current Problems of the Corporate Sector 2020 : 17th International Scientific Conference. - Paris : Édition Diffusion Presse Sciences, 2020. ISSN 2261-2424, pp. [1-9] online. VEGA 1/0646/20.
  článok

  článok

 4. HOJDIK, Vladimír - HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Reputácia nielen v kontexte eko-inovácií: možnosti merania a hodnotenia reputácie a online reputácie : vedecká monografia. Recenzenti: Daniela Rybárová, Štefan Majtán. 1. vydanie. České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. 159 s. [11,74 AH]. VEGA 1/0646/20. ISBN 978-80-7556-078-0.
 5. DEÁKOVÁ, Stanislava - GRANČIČOVÁ, Katarína - KISSOVÁ, Jana. Fundamental Topics of Human Capital Stabilization : Scientific Monograph. Reviewers: Zdeněk Mikoláš, Marcela Kožená. 1st Edition. Ljubljana : Verlag Dashöfer, 2020. 168 s. [10,9 AH]. VEGA 1/0569/18 (100%), VEGA 1/0412/19 (50%). ISBN 978-961-6869-66-9.
 6. KRÍŽOVÁ, Ivana. Výrobková politika podniku ako nástroj predaja produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 7. MAĎAROVÁ, Veronika. Ľudské zdroje podniku ako zdroj konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 8. MITAŠIKOVÁ, Martina. Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. PÁNISOVÁ, Dagmar. Hodnotenie využitia ľudských zdrojov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 10. RICHTEROVÁ, Valéria. Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha