Výsledky vyhľadávania

 1. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo. Recenzenti: Milan Rajňák, Miroslav Tóth. 2. aktualizované, prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 424 s. [27 AH]. ISBN 978-80-571-0271-7. [Počet ex. : 21, z toho voľných 0, prezenčne 3, dĺžka fronty rezervácií 1]
 2. MAĎAROVÁ, Veronika. Ľudské zdroje podniku ako zdroj konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 3. KRÍŽOVÁ, Ivana. Výrobková politika podniku ako nástroj predaja produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. MITAŠIKOVÁ, Martina. Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. RICHTEROVÁ, Valéria. Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. PÁNISOVÁ, Dagmar. Hodnotenie využitia ľudských zdrojov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 55 s.
  kniha

  kniha

 7. HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Porovnanie krajín podľa Indexu národnej inovatívnej kapacity. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2020 : zborník vedeckých prác vydaný pri príležitosti 80. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave = Proceedings of Scientific Papers Issued to Mark the 80th Anniversary of the University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4749-9, s. 240-254 online. VEGA 1/0646/20 (50%), VEGA 1/0708/20 (50%).
  článok

  článok

 8. KLEMENTOVÁ, Katarína. Moderné marketingové prístupy a ich aplikácia v podmienkach vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2020. 81 s.
  kniha

  kniha

 9. MAJDÚCHOVÁ, Helena et al. Podnikové hospodárstvo : praktické príklady a kontrolné testy. Recenzenti: Štefan Majtán, Elena Šúbertová. 2. prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2020. 302 s. [13,5 AH]. ISBN 978-80-571-0164-2. [Počet ex. : 16, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 10. HRUŠOVSKÁ, Dana - DUBCOVÁ, Gabriela - GRANČIČOVÁ, Katarína. Evaluating the Marketing Performance of Businesses in Relation to Innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 180-190 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok