Výsledky vyhľadávania

 1. HRUŠOVSKÁ, Dana - DUBCOVÁ, Gabriela - GRANČIČOVÁ, Katarína. Evaluating the Marketing Performance of Businesses in Relation to Innovation. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2019 : zborník vedeckých prác z medzinárodnej vedeckej konferencie, 2019, Ráztočno Handlová, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4618-8, s. 180-190 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 2. HRUŠOVSKÁ, Dana - GRANČIČOVÁ, Katarína. Marketingové aktíva, možnosti a problémy merania marketingovej výkonnosti. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 455-464 online. VEGA 1/0876/17.
  článok

  článok

 3. GALANOVÁ, Veronika. Ľudské zdroje podniku ako zdroj konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 48 s.
  kniha

  kniha

 4. HEŠŠOVÁ, Zuzana. Nové formy a trendy v marketingovej komunikácii podniku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. VÁVROVÁ, Monika. Ľudské zdroje podniku ako zdroj konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha

 6. HUSÁROVÁ, Michaela. Výrobková politika podniku ako nástroj predaja produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. ŠTEFANOVÁ, Anna. Analýza marketingového prostredia vybraného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 67 s.
  kniha

  kniha

 8. MOTÝĽOVÁ, Gabriela. Ľudské zdroje podniku ako zdroj konkurenčnej výhody podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 51 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠLOSÁROVÁ, Simona. Riadenie zásob materiálových vstupov podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 10. STANOVÁ, Karina. Komunikačná politika podniku ako nástroj predaja produktov : bakalárska práca. Školiteľ: Katarína Grančičová. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha