Výsledky vyhľadávania

 1. SPIŠÁKOVÁ, Emília. Recenzia. In Finančné trhy : odborný mesačník pre teóriu a prax finančných trhov. - Bratislava : Derivát, 2013. ISSN 1336-5711, 2013, č. Júl, s. 1-2 online. Recenzia na: Organizačné správanie / Cecília Olexová. 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. - ISBN 978-80-225-3395-9.
  článok

  článok

 2. OLEXOVÁ, Cecília. Organizačné správanie. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 121 s. [6,225 AH]. ISBN 978-80-225-3395-9. [Počet ex. : 21, z toho voľných 16, prezenčne 4]
 3. DUBAY, Lukáš. Organizácia pracovného a osobného života manažéra : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bosáková. Košice, 2011. 71 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. TAMÁS, Silvia. Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo verejnej správe : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bosáková. Košice, 2010. 66 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ČOPOVÁ, Daniela. Návrh motivačného programu vybraného podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bosáková. Košice, 2010. 65 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 6. ŠIRILLOVÁ, Anita. Analýza práce a popis pracovného miesta vo vybranej organizácii : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bosáková. Košice, 2010. 68 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 7. GOMBITOVÁ, Anna. Motivácia a spokojnosť pracovníkov : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bosáková. Košice, 2010. 53 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 8. ČECHOVÁ, Martina. Zamestnanecké výhody vo vybranej organizácii : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bosáková. Košice, 2010. 61 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 9. KOVÁČOVÁ, Anna. Motivácia ako jeden z nástrojov zvyšovania výkonnosti zamestnancov : diplomová práca. Škol. Mária Bosáková. Košice, 2010. 73 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 10. HRINKOVÁ, Gabriela. Faktory pracovnej motivácie a ich význam pre spokojnosť zamestnancov v práci : diplomová práca. Škol. Mária Bosáková. Košice, 2010. 63 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha