Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena et al. Investovanie na finančných trhoch. Recenzovali: Daniela Tkáčová, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Sprint 2, 2021. 565 s. [31 AH]. VEGA 1/0221/21. ISBN 978-80-89710-53-1.
 2. MATUŠOVIČ, Denis. Zmena v štruktúre akciových trhov v dôsledku "Industry 4.0" : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2021. 110 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. BUKOVEN, Ján. Úloha kolektívneho investovania v oblasti vedeckotechnických inovácií a podpore start–up spoločností : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. BERNÁT, Marek. Realitné fondy na kapitálových trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 5. CAJHAN, Ladislav. Vývoj reálnej ekonomiky a dopad na komoditné a akciové trhy : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 6. HERCEGH, Ondrej. Fungovanie dôchodkových fondov na svetových trhoch a na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 7. REPÁŇ, Branislav. Zmeny v odvetvových štruktúrach v dôsledku Industry 4.0 so zreteľom na budúci vývoj akciových trhov : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 8. ČUPEĽA, Matúš. Mikroanalýza firmy z oblasti technologického sektoru : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. MACÁK, Marek. Stratégie investovania s využitím mikroanalýzy firmy : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. HOTOVÝ, Pavol. Hedge fondy ako špecifická forma investovania : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha