Výsledky vyhľadávania

 1. CHOVANCOVÁ, Božena - ÁRENDÁŠ, Peter. Manažment portfólia v kolektívnom investovaní. Recenzovali: Ľuboš Pavelka, Daniela Tkáčová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2020. 333 s. [17 AH]. VEGA 1/0009/17. ISBN 978-80-7598-638-2.
 2. RAČKO, Peter. Vplyv daňovej politiky na akciové trhy : bakalárska práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 3. CAJHAN, Ladislav. Vývoj reálnej ekonomiky a dopad na komoditné a akciové trhy : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 69 s.
  kniha

  kniha

 4. HERCEGH, Ondrej. Fungovanie dôchodkových fondov na svetových trhoch a na Slovensku : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 5. ČUPEĽA, Matúš. Mikroanalýza firmy z oblasti technologického sektoru : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 6. HOTOVÝ, Pavol. Hedge fondy ako špecifická forma investovania : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 7. BERNÁT, Marek. Realitné fondy na kapitálových trhoch : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 8. REPÁŇ, Branislav. Zmeny v odvetvových štruktúrach v dôsledku Industry 4.0 so zreteľom na budúci vývoj akciových trhov : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 75 s.
  kniha

  kniha

 9. MACÁK, Marek. Stratégie investovania s využitím mikroanalýzy firmy : diplomová práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 72 s.
  kniha

  kniha

 10. BUKOVEN, Ján. Úloha kolektívneho investovania v oblasti vedeckotechnických inovácií a podpore start–up spoločností : dizertačná práca. Školiteľ: Božena Chovancová. Bratislava, 2020. 134 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha