Výsledky vyhľadávania

 1. VILÍMOVÁ, Andrea. Manažment dodávateľov a riadenie zásob vo výrobnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha


 2. ROZIAK, Lukáš. Rozvojové procesy v manažmente výroby : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 3. POPOVIČOVÁ, Katarína. Možnosti zdokonaľovania výrobnej logistiky v rozvoji podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 4. KOSTOLANSKÁ, Monika. Materiálový manažment v rozvoji podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 5. KLEINOVÁ, Monika. Výrobná logistika - postavenie a možnosti zdokonaľovania v rozvoji podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha


 6. DUPAĽ, Andrej. Manažment výroby : zbierka príkladov. Recenzenti: Miroslav Majtán, Roman Šíp. 2. upravené vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. [100 s.] [3,08 AH]. ISBN 978-80-225-4516-7.

 7. RICHNÁK, Patrik - PORUBANOVÁ, Klaudia. Modern Trends in Business Logistics : Corporate Logistics in the 21st Century. Reviewers: Andrej Dupaľ, Peter Markovič ... [et al.]. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 133 s. [8,02 AH]. I-18-102-00. ISBN 978-80-7598-183-7.

 8. SIVÁ, Natália. Rozvojové procesy v manažmente výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 9. RICHNÁK, Patrik. Východiská, trendy a smerovanie procesnej orientácie v podnikovej logistike na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 182 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 10. ŠÍP, Roman. Synergia a konfigurácia výrobného systému v intenciách strategickej orientácie v nakladateľstve : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha