Výsledky vyhľadávania

 1. JOCHMANOVÁ, Marcela. Zdokonaľovanie podnikovej logistiky prostredníctvom outsourcingu : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 2. HALAGAN, Adam. Perspektívy a možnosti rozvoja zelenej a reverznej logistiky v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2019. 48 s.
  kniha

  kniha

 3. OLOSOVÁ, Nikola. Manažment údržbársko-opravárskej činnosti v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 4. ČIRKA, Vladimír. Výroba a logistika v podmienkach riadenia vzťahov so zákazníkmi : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2019. 62 s.
  kniha

  kniha

 5. DUPAĽ, Andrej et al. Modern Trends in Logistics of Agricultural Enterprises. - Registrované vo: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2019. ISSN 0139-570X, 2019, vol. 65, no. 8, s. 359-365 online. I-18-102-00.
  článok

  článok

 6. DUPAĽ, Andrej - MELICH, Pavel. Súčasné prístupy k meraniu výkonnosti integrovaného logistického reťazca v podniku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2018. ISSN 2454-1028, 2018, roč. 15, č. 3, s. 33-47 online. I-18-105-00.
  článok

  článok

 7. VILÍMOVÁ, Andrea. Manažment dodávateľov a riadenie zásob vo výrobnom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2018. 71 s.
  kniha

  kniha

 8. KOSTOLANSKÁ, Monika. Materiálový manažment v rozvoji podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha

 9. KLEINOVÁ, Monika. Výrobná logistika - postavenie a možnosti zdokonaľovania v rozvoji podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2018. 66 s.
  kniha

  kniha

 10. POPOVIČOVÁ, Katarína. Možnosti zdokonaľovania výrobnej logistiky v rozvoji podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha