Výsledky vyhľadávania

 1. GÁBRIŠOVÁ, Denisa. Logistika a riadenie dodávateľského reťazca v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 2. VÍGHOVÁ, Mária. Udržateľný rozvoj a environmentálne orientovaná logistika v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 3. KESZŐCZEOVÁ, Nikola. Štíhla výroba a logistika v rozvoji podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 4. HRNČÁROVÁ, Nikola. Spätnoväzbová logistika výroby v podnikových procesoch : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 80 s.
  kniha

  kniha

 5. HRABOVSKÁ, Patrícia. Stratégia rozvoja logistiky v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 57 s.
  kniha

  kniha

 6. HRNČIAROVÁ, Katarína. Aplikácia rýchlej odozvy vo výrobe : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 77 s.
  kniha

  kniha

 7. ČERGEOVÁ, Lenka. Marketingová príprava výrobkov a výrobných procesov v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha

 8. ŠESTÁKOVÁ, Simona. Manažment výroby a logistika v podmienkach rozvoja podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠIMUNKOVÁ, Kristína. Odpady a odpadové hospodárstvo v kontexte udržateľného rozvoja v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2020. 39 s.
  kniha

  kniha

 10. DUPAĽ, Andrej. Novšie parametre a dispozícia rozvojového manažmentu výroby a logistiky v podnikaní. In Ekonomika, financie a manažment podniku XIV : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4763-5, s. 163-169 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok