Výsledky vyhľadávania

 1. SIVÁ, Natália. Rozvojové procesy v manažmente výroby : bakalárska práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 53 s.
  kniha

  kniha


 2. RICHNÁK, Patrik. Východiská, trendy a smerovanie procesnej orientácie v podnikovej logistike na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 182 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 3. ŠÍP, Roman. Synergia a konfigurácia výrobného systému v intenciách strategickej orientácie v nakladateľstve : dizertačná práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 144 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 4. DUPAĽ, Andrej - RICHNÁK, Patrik. Vybrané trendy a koncepcie v procesnej orientácii podnikovej logistiky. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 3, s. 8-19 online. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok


 5. GODÁLOVÁ, Jana. Výrobná logistika - postavenie a možnosti zdokonaľovania v rozvoji podniku : diplomová práca. Školiteľ: Andrej Dupaľ. Bratislava, 2017. 87 s.
  kniha

  kniha


 6. DUPAĽ, Andrej - MAREČKOVÁ, Zuzana - DŽUBÁKOVÁ, Martina. Využívanie nástrojov environmentálnej politiky v podniku - dotazníkový prieskum. In Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - III. : zborník vedeckých statí Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2017. ISBN 978-80-225-4464-1, s. 2-10 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok


 7. DUPAĽ, Andrej. Ekologicky zodpovedné správanie v rozvoji podnikania. In Vplyv environmentálnych nástrojov na zvyšovanie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov - III. : zborník vedeckých statí Katedry manažmentu výroby a logistiky pri príležitosti Týždňa vedy a techniky 2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2017. ISBN 978-80-225-4464-1, s. 11-16 CD-ROM. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok


 8. DUPAĽ, Andrej. Štíhla výroba a logistika - stále aktuálna výzva na zvyšovanie efektívnosti podnikových procesov. In Ekonomika, financie a manažment podniku XI. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4462-7, s. 49-54 CD-ROM.
  článok

  článok


 9. DUPAĽ, Andrej - RICHNÁK, Patrik. Aktuálne trendy a smery zdokonaľovania v podnikovej logistike. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 124-132 CD-ROM.
  článok

  článok


 10. DUPAĽ, Andrej - PORUBANOVÁ, Klaudia - RICHNÁK, Patrik. Innovation Centres and Their Significance in a Competitive Environment. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : journal of interdisciplinary research [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2017. ISSN 2464-6733, 2017, vol. 7, no. 2, pp. 170-176 online. VEGA 1/0305/15.
  článok

  článok