Výsledky vyhľadávania

 1. PAVLIČKOVÁ, Katarína - BALÁŽOVÁ, Jana. Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie- Unín". In Geografické informácie 13. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. ISBN 978-80-8094-637-1. ISSN 1337-9453, 2009, č., s. 157-162. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0135026/Geograficke_informacie_13_2009.pdf>
  článok

  článok


 2. Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku : Zborník príspevkov z 1. kongresu slovenskej filozofie. 10.-11. novembra 1995. 1. vyd. Bratislava : INFOPRESS, 1996. 229 s. ISBN 80-85402-21-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 3. VALENT, S. Slovenské podniky za päť rokov získali zahraničný kapitál vo výške 16,5 mld Sk. In Trend, 1995, roč. 5, č. 16, s. 4A-5A.
  článok

  článok