Výsledky vyhľadávania

 1. ČIŽMÁRIK, Šimon. Dashboard – interaktívne rozhranie pre manažérske rozhodovanie v softvérovom prostredí MS Excel : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. KAŇKA, Erik. Virtuálna realita a jej využitie v praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2019. 42 s.
  kniha

  kniha

 3. MATOVIČ, Viktor. Analýza legislatívnych aspektov vývoja a predaja softvéru : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 45 s.
  kniha

  kniha

 4. KOŠČÁK, Dominik. Elektronické trhovisko ako nástroj transparentného verejného obstarávania v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. SCHWENDTNEROVÁ, Anikó. Kreatívna tvorba multimediálnych materiálov a aplikácií pre propagáciu štúdia na FHI pre uchádzačov o štúdium : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 44 s.
  kniha

  kniha

 6. KOTUĽAK, Lukáš. Proces obchodovania v prostredí Elektronického kontraktačného systému v SR : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 50 s.
  kniha

  kniha

 7. MOLNAR, Irena. Využitie dátovej matice Digitálne Slovensko pre vlastný výskum v oblasti vývoja digitálnej gramotnosti : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2017. 48 s.
  kniha

  kniha

 8. ONDREJKOVÁ, Anna. Prieskum o elektronickom vzdelávaní na Ekonomickej univerzite v Bratislave. In Inovačný proces v e-learningu. Medzinárodná vedecká konferencia. Inovačný proces v e-learningu : recenzovaný zborník príspevkov [z 10.] medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 27. apríl 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4380-4, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok

 9. ONDREJKOVÁ, Anna. Pohľad na digitálnu integráciu a digitálnu gramotnosť ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku. In Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce. Mezinárodní vědecká konference. Aktuální trendy sociální práce v kontextu měnících se požadavků trhu práce : sborník z [2. ročníku] mezinárodní vědecké konference : 28. duben 2017, Praha. - Příbram : Ústav sv. Jana N. Neumanna Příbram, 2017. ISBN 978-80-88206-05-7, s. 86-101 online.
  článok

  článok

 10. ONDREJKOVÁ, Anna. Cloud computing and the specifics of concluding cloud contracts. In M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business. International conference. 2016 M-Sphere Book of papers : selected papers presented at 5th International M-Sphere conference for multidisciplinarity in science and business : Dubrovnik, Croatia, 27th-29th October 2016. - [Zagreb] : Accent, 2016. ISBN 978-953-7930-11-0, pp. 202-211 online.
  článok

  článok