Výsledky vyhľadávania

 1. ONDREJKOVÁ, Anna. Aktivity proti násiliu na deťoch na internete. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 205-216 online.
  článok

  článok

 2. ONDREJKOVÁ, Anna. Aktivity proti násiliu na deťoch na internete. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 5 online.
  článok

  článok

 3. HEDERA, Dušan. Analytické nástroje Excelu pre manažérov vo firemnej praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 4. HUDÁK, Martin. Kyberšikanovanie a aktivity detí na internete : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2020. 56 s.
  kniha

  kniha

 5. DOBIAŠ, Jakub. DIGCOMP - referenčný rámec digitálnych kompetencií pre Európu : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2020. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. FIGÚR, Andrej. Implementácia GDPR do prostredia malej firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2020. 52 s.
  kniha

  kniha

 7. OBLOŽINSKÝ, Patrik. Online závislosť detí a mládeže – rizikové faktory, dopady a prevencia : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2020. 58 s.
  kniha

  kniha

 8. PODHORNÝ, Martin. Techniky sociálneho inžinierstva – bezpečnostná hrozba a prevencia : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2020. 54 s.
  kniha

  kniha

 9. VRÁTNY, Štefan. Vplyv digitálnej transformácie na ekonomiku podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2020. 48 s.
  kniha

  kniha

 10. CUNGEL, Lukáš. Internet vecí v kancelárii : diplomová práca. Školiteľ: Anna Ondrejková. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha