Výsledky vyhľadávania

 1. SUČANSKÁ, Veronika. Zefektívnenie poskytovania verejných zdrojov pre organizácie tretieho sektora : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 53 s.
  kniha

  kniha

 2. ONDO-EŠTOKOVÁ, Zuzana. Financovanie životného prostredia v SR-aktuálne problémy a perspektívy smerovania : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha

 3. MELICHEROVÁ, Ivana. Porovnanie daňového a odvodového zaťaženia domácností na Slovensku a vo vybranej krajine EÚ : diplomová práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 98 s.
  kniha

  kniha

 4. BELKOVÁ, Miriam. Zefektívnenie získavania súkromných zdrojov pre organizácie tretieho sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 5. BELLUŠ, Jozef. Finančná gramotnosť a strategické finančné rozhodnutia : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 36 s.
  kniha

  kniha

 6. DRUSOVÁ, Veronika. Dlhodobá udržateľnosť všeobecne prospešných aktivít organizácií tretieho sektora : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 42 s.
  kniha

  kniha

 7. PÁNKOVÁ, Henrieta. Systém odmeňovania zamestnancov vo verejnej správe : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 8. PATRAS, Ecaterina. Výdavky štátneho rozpočtu na poľnohospodárstvo v Moldavsku : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha

 9. MIKULIŠIN, Marek. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v spoločnosti so zameraním na verejný sektor : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 45 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠIMKOVÁ, Patrícia. Programy finančného vzdelávania finančnej gramotnosti slovenských domácností : bakalárska práca. Školiteľ: Kornélia Beličková. Bratislava, 2020. 43 s.
  kniha

  kniha