Výsledky vyhľadávania

 1. SZABO, Ľuboslav. Moderné metódy v plánovaní a kontrole manažmentu firiem. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí] [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 34-45 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 2. LÁTEČKOVÁ, Anna - BOLEK, Vladimír. Information Systems and Accounting : Support for Management of Agricultural Enterprises in Conditions of the Slovak Republic. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Milan Kučera. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 127 s. [6,95 AH]. VEGA 1/0489/15. ISBN 978-80-7598-000-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Štrukturálne zmeny vo výrobe a ekonomike virtuálnej farmy na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 96-110 online. VEGA 1/0128/15 (Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti).
  článok

  článok


 4. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. Recenzovali: Miroslav Grznár, Miroslav Majtán. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. 143 s. [7,8 AH]. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-263-1365-6.

 5. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. Modern trends in management and their application in controlling. In Socio–economic perspectives in the age of XXI century globalization. International conference. Socio-economic perspectives in the age of XXI century globalization : proceedings book : international conference : Tirana, december 1-2, 2017 [elektronický zdroj]. - Tirana : [Department of Economics Faculty of Economics University of Tirana], 2017. ISBN 978-9928-149-43-5, pp. 475-488 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 6. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Ako podniky na Slovensku uplatňujú moderné manažérske metódy a nástroje? In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 587-594 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 7. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Pridaná hodnota v priemysle a pozície SR v EÚ. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 606-618 CD-ROM. VEGA 1/0135/1713.
  článok

  článok


 8. SZABO, Ľuboslav - NÉMETH, František. Tradičné versus moderné manažérske metódy uplatňované v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika, financie a manažment podniku - 2017 : zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4435-1, s. 619-634 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 9. JANKELOVÁ, Nadežda - SZABO, Ľuboslav - KELLO, Martin. Krízový manažment vybraných podnikov v sektore výroby nábytku v podmienkach SR. Recenzenti: Miroslav Grznár, Miroslav Majtán. 1. vyd. Praha : Kamil Mařík - Professional Publishing, 2017. 144 s. [8,07 AH]. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-7431-165-9.

 10. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia. Vybrané aspekty riadenia ľudských zdrojov v zdravotníckych zariadeniach. Recenzenti: Ľuboslav Szabo, Andrej Kováč. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. 109 s. [5,23 AH]. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-263-1164-5.