Výsledky vyhľadávania

 1. SOLÁR, Jozef. Zdokonaľovanie organizačnej štruktúry a deľby rozhodovacej právomoci v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2018. 68 s.
  kniha

  kniha


 2. BOLDIŠOVÁ, Simona. Zdokonaľovanie organizačnej štruktúry a deľby rozhodovacej právomoci : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2018. 64 s.
  kniha

  kniha


 3. ČIŽMÁRIKOVÁ, Nikola. Rozhodovacie procesy v manažmente podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2018. 73 s.
  kniha

  kniha


 4. KOŠECKÁ, Michaela. Rozhodovacie procesy v manažmente podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 5. LÁTEČKOVÁ, Anna - BOLEK, Vladimír - SZABO, Ľuboslav. Information Systems in Agricultural Enterprises: An Empirical Study in Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Agris on-line Papers in Economics and Informatics. - Praha : Faculty of Economics and Management of Czech University of Life Sciences Prague. ISSN 1804-1930, 2018, vol.10, no.2, pp. 49-60. VEGA 1/0489/15.
  článok

  článok


 6. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav - ZELINA, Michal. Agricultural Performance in the V4 Countries and Its Position in the European Union. - Registrovaný: Web of Science. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 8, pp. 337-346. VEGA 1/0316/14.
  článok

  článok


 7. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Potravinársky priemysel SR a jeho vývojové trendy v kontexte EÚ. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-034-6, s. 14-26 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 8. SZABO, Ľuboslav. Moderné metódy v plánovaní a kontrole manažmentu firiem. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 34-45 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 9. LÁTEČKOVÁ, Anna - BOLEK, Vladimír. Information Systems and Accounting : Support for Management of Agricultural Enterprises in Conditions of the Slovak Republic. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Milan Kučera. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 127 s. [6,95 AH]. VEGA 1/0489/15. ISBN 978-80-7598-000-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 10. VILÁGIOVÁ, Dominika. Zdokonaľovanie organizačnej štruktúry a deľby rozhodovacej právomoci v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha