Výsledky vyhľadávania

 1. LÁTEČKOVÁ, Anna - BOLEK, Vladimír - SZABO, Ľuboslav. Information Systems in Agricultural Enterprises: An Empirical Study in Slovak Republic. - Registrovaný: Scopus. In Agris on-line Papers in Economics and Informatics [elektronický zdroj]. - Praha : Faculty of Economics and Management of Czech University of Life Sciences Prague. ISSN 1804-1930, 2018, vol.10, no.2, pp. 49-60. VEGA 1/0489/15.
  článok

  článok


 2. SZABO, Ľuboslav. Moderné metódy v plánovaní a kontrole manažmentu firiem. In Trendy interného kontrolovania v podnikateľských subjektoch vo svetle nových výziev : [recenzovaný zborník vedeckých statí] [elektronický zdroj]. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2018. ISBN 978-80-7556-027-8, s. 34-45 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 3. LÁTEČKOVÁ, Anna - BOLEK, Vladimír. Information Systems and Accounting : Support for Management of Agricultural Enterprises in Conditions of the Slovak Republic. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Milan Kučera. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer, 2018. 127 s. [6,95 AH]. VEGA 1/0489/15. ISBN 978-80-7598-000-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 4. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. Modern trends in management and their application in controlling. In Socio–economic perspectives in the age of XXI century globalization. International conference. Socio-economic perspectives in the age of XXI century globalization : proceedings book : international conference : Tirana, december 1-2, 2017 [elektronický zdroj]. - Tirana : [Department of Economics Faculty of Economics University of Tirana], 2017. ISBN 978-9928-149-43-5, pp. 475-488 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 5. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2017. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 6. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Manažment zmien a jeho uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 3, s. 33-39 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 7. GÖNDÖROVÁ, Michaela. Rozhodovacie procesy v manažmente podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 8. CHLAPOVIČ, Roman. Rozhodovacie procesy v manažmente podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2017. 74 s.
  kniha

  kniha


 9. MIŠKOVIČ, Michal. Zdokonaľovanie organizačnej štruktúry a deľby rozhodovacej právomoci v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2017. 64 s.
  kniha

  kniha


 10. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Štrukturálne zmeny vo výrobe a ekonomike virtuálnej farmy na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 96-110 online. VEGA 1/0128/15 (Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečovaní potravinovej bezpečnosti).
  článok

  článok