Výsledky vyhľadávania

 1. NEMETH, František. Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2017. 176 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 2. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. Modern trends in management and their application in controlling. In Socio–economic perspectives in the age of XXI century globalization. International conference. Socio-economic perspectives in the age of XXI century globalization : proceedings book : international conference : Tirana, december 1-2, 2017 [elektronický zdroj]. - Tirana : [Department of Economics Faculty of Economics University of Tirana], 2017. ISBN 978-9928-149-43-5, pp. 475-488 CD-ROM. VEGA 1/0135/17.
  článok

  článok


 3. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea - SZABO, Ľuboslav. Moderné trendy v manažmente v podmienkach podnikov na Slovensku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s.147-153 CD-ROM. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 4. ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Moderné trendy v manažmente a ich uplatňovanie v podnikoch na Slovensku : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2017. 149 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha


 5. JANKELOVÁ, Nadežda - MORICOVÁ, Štefánia. Vybrané aspekty riadenia ľudských zdrojov v zdravotníckych zariadeniach. Recenzenti: Ľuboslav Szabo, Andrej Kováč. 1. vyd. Brno : Tribun EU, 2017. 109 s. [5,23 AH]. VEGA 1/0109/17. ISBN 978-80-263-1164-5.

 6. SZABO, Ľuboslav - NEMETH, František. Frekvencia uplatňovania tradičných a moderných manažérskych metód, techník a nástrojov v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 2, s. 8-32 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 7. SZABO, Ľuboslav - GRZNÁR, Miroslav. Faktory konkurencieschopnosti slovenského priemyslu. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 1, s. 38-51 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 8. GRZNÁR, Miroslav - SZABO, Ľuboslav. Štrukturálne zmeny vo výrobe a ekonomike virtuálnej farmy na Slovensku. In Ekonomika poľnohospodárstva [elektronický zdroj]. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2017. ISSN 1338-6336, 2017, roč. 17, č. 1, s. 96-110 online. VEGA 1/0128/15.
  článok

  článok


 9. SZABO, Ľuboslav - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Manažment zmien a jeho uplatňovanie v podnikoch na Slovensku. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 3, s. 33-39 online. VEGA 1/0109/17.
  článok

  článok


 10. SZABO, Ľuboslav et al. Intensity of ICT use by managers of agricultural enterprises. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 11, s. 485-492.
  článok

  článok