Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 476  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0022030^"
 1. SKORKOVÁ, Zuzana. [Katarína Remeňová – Helena Majdúchová – Jakub Kintler: Princing in Creative Industry. Hamburg 2021: Verlag Dr. Kovač, 2021, 212 p., ISBN 978-3-339-12346-6]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Nadácia Manažér, 2022. ISSN 2454-1028, 2022, roč. 19, č. 1, s. 98-99 online. Recenzia na: Pricing in Creative Industry / Katarína Remeňová, Helena Majdúchová, Jakub Kintler ; Reviewers: Ľuboslav Szabo, Lilia Dvořáková. 1st Edition. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2021. - ISBN 978-3-339-12346-6.
  článok

  článok

 2. JANKELOVÁ, Nadežda et al. Manažment. Recenzenti: Ľuboslav Szabo, Ján Papula. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2022. 552 s. [33,89 AH]. ISBN 978-80-7676-263-3. [Počet ex. : 25, z toho voľných 19, prezenčne 3]
 3. MARKO, Andrej. Zdokonaľovanie organizačnej štruktúry a deľby rozhodovacej právomoci v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2021. 79 s.
  kniha

  kniha

 4. ZELENÁK, Marek. Rozhodovacie procesy v manažmente podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2021. 77 s.
  kniha

  kniha

 5. ZELEŇÁKOVÁ, Monika. Zdokonaľovanie organizačnej štruktúry a deľby rozhodovacej právomoci v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Ľuboslav Szabo. Bratislava, 2021. 71 s.
  kniha

  kniha

 6. LIBIAKOVÁ, Markéta. Teoretické přístupy k determinantům ziskovosti banky. In Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4858-8, s. 123-132.
  článok

  článok

 7. VANÍČEK, Bernard. Teoretické aspekty konkurenceschopnosti regionů. In Ekonomika, financie a manažment podniku XV. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4858-8, s. 208-216 online.
  článok

  článok

 8. JANKELOVÁ, Nadežda. Managerial Decision-Making in the Context of Pandemic Covid-19 and Industry 4.0. Reviewers: Ľuboslav Szabo, Dušan Masár. 1. vydanie. Praha : Agentura Fáma, 2021. 87 s. [4,81 AH]. VEGA 1/0017/20. ISBN 978-80-904926-1-5.
 9. Ekonomika, financie a manažment podniku XV. Zostavovatelia (Editors): Peter Markovič, Miroslav Tóth. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. CD-ROM 225 s. [17,69 AH]. ISBN 978-80-225-4858-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. SZABO, Ľuboslav - RICHNÁK, Patrik - GUBOVÁ, Klaudia. New Dimension of Logistics Innovations Development in Agricultural Enterprises in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Agricultural Economics. - Praha : Czech Academy of Agricultural Sciences, 2021. ISSN 1805-9295, 2021, vol. 67, no. 4, pp. 136-143 online. VEGA 1/0375/20.
  článok

  článok