Výsledky vyhľadávania

 1. FORET, Miroslav et al. Management integrované marketingové a podnikové komunikace. Recenzenti: Alena Daňková, Mária Dzurová, Eva Jaderná. 1. vydání. Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. 135 s. ISBN 978-80-86747-48-4.
 2. LIESKOVSKÁ, Vanda. Integrovaná marketingová komunikácia v maloobchode. In Management integrované marketingové a podnikové komunikace. - Praha : Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, 2018. ISBN 978-80-86747-48-4, s. 33-69 [1,8 AH].
  článok

  článok

 3. PETROVČIKOVÁ, Katarína. Lokalizácia maloobchodných jednotiek v regióne. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. [1-6] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. GAJDOŠ, Jozef. Spotrebiteľský etnocentrizmus. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0328/13.
  článok

  článok

 5. MIHÓKOVÁ, Lucia - UHRINOVSKÁ, Katarína - KMEŤOVÁ, Oľga. Vybrané aspekty existencie čierneho pasažiera v MHD. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. 253-262 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015 [elektronický zdroj]. Recenzenti: Alena Daňková, Alexandra Chapčáková. 1. vyd. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. CD-ROM [368 s.]. ISBN 978-80-8152-361-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Ekonomické aspekty územnej samosprávy V.

  elektronická kniha

 7. DRÁB, Radovan - KMEŤOVÁ, Oľga. Determinanty cien verejných zákaziek. In Ekonomické aspekty územnej samosprávy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické aspekty územnej samosprávy V. : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2015] : Košice, 13. novembra 2015. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. ISBN 978-80-8152-361-8, s. 93-102 CD-ROM.
  článok

  článok

 8. Ekonomické aspekty v územnej samospráve II. Vedecká korešpondenčná konferencia. Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012 [elektronický zdroj]. Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. CD-ROM [192 s.]. ISBN 978-80-7097-932-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 9. DAŇKOVÁ, Alena - DAŇKO, Jozef. Služby vo verejnom sektore. In Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára : Bratislava 28. apríla 2011 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2011. ISBN 978-80-8137-001-4, s. 95-100.
  článok

  článok

 10. DAŇKOVÁ, Alena - DAŇKO, Jozef. Vplyv finančného podporného systému na rozvoj malých a stredných podnikov. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : komunálna reforma, spravovanie a manažovanie, trendy vo verejnom živote, regionálny rozvoj : Bratislava 25. novembra 2010 [elektronický zdroj]. - Bratislava : crr, 2010. ISBN 978-80-970495-4-6, 139-147.
  článok

  článok