Výsledky vyhľadávania

 1. KMEŤOVÁ, Ivana. Umorovanie pôžičiek v teórii a praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha


 2. HOMZA, Vladislav. Predstratové financovanie poistením a zabezpečovacím fondom : diplomová práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha


 3. KOMANDEL, Daniel - PINDA, Ľudovít - SAKÁLOVÁ, Katarína. Securitization in Crop Insurance with Soil Classification. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 131-140.
  článok

  článok


 4. ĎURICA, Marek et al. Sustainable Value of Investment in Real Estate: Real Options Approach. In Sustainability. - Basel : MDPI. ISSN 2071-1050, 2018, vol. 10, no. 12, pp. [1-18] online. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 5. PINDA, Ľudovít - MIŠOTA, Branislav - SMAŽÁKOVÁ, Lenka. Securitization and Basic Risk in Agricultural Crop Insurance. In Managing and Modelling of Financial Risks. International Scientific Conference. Managing and Modelling of Financial Risks : Proceedings of 9th International Scientific Conference, 5th – 6th September 2018, Ostrava, Czech Republic. - Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. ISBN 978-80-248-4225-7. ISSN 2464-6970, pp. 397-405 CD-ROM.
  článok

  článok


 6. PINDA, Ľudovít. Finančná matematika v teórii a praxi s MS Excel. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 68-73 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 7. MAJTÁNOVÁ, Anna et al. Globalizačné trendy a dynamika zmien na poistnom trhu Európskej únie. Recenzenti: Veronika Piovarčiová, Ľudovít Pinda. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 217 s. [14,72 AH]. VEGA 1/0242/16. ISBN 978-80-7598-253-7.

 8. PINDA, Ľudovít. Mathematical Construction of a Catastrophic Bond. In Aktuárska veda v teórii a v praxi 2018 : recenzovaný (monografický) zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4584-6, s. 78-85 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 9. SMAŽÁKOVÁ, Lenka - PINDA, Ľudovít. Sekuritizácia katastrofických mortalitných rizík. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 337-344 online. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok


 10. PINDA, Ľudovít. Predhovor. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 5 CD-ROM.
  článok

  článok