Výsledky vyhľadávania

 1. PINDA, Ľudovít. Metódy zaistenia portfólia technických rezerv. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4626-3, s. 59-63 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 2. KOTLEBOVÁ, Eva - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana - MORAVČÍKOVÁ, Katarína. Poistná štatistika. Recenzenti: Ľudovít Pinda, Silvia Megyesiová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. 205 s. [10,89 AH]. ISBN 978-80-225-4629-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 3. MELICHEROVÁ, Natália. Výber aktív v procese imunizácie portfólia technických rezerv : diplomová práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2019. 68 s.
  kniha

  kniha

 4. HUČKOVÁ, Nina. Zaistenie a účinné riadenie portfólia : diplomová práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 5. PINDA, Ľudovít. Sekuritizácia poistných rizík. In Investment Modelling in the Environment of Catastrophic Insurance Risk 2018 : Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - Ostrava : VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Economics. Department of Finance, 2018. ISBN 978-80-248-4224-0, s. 61-70 CD-ROM.
  článok

  článok

 6. HOMZA, Vladislav. Predstratové financovanie poistením a zabezpečovacím fondom : diplomová práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2018. 60 s.
  kniha

  kniha

 7. KMEŤOVÁ, Ivana. Umorovanie pôžičiek v teórii a praxi : bakalárska práca. Školiteľ: Ľudovít Pinda. Bratislava, 2018. 39 s.
  kniha

  kniha

 8. KOMANDEL, Daniel - PINDA, Ľudovít - SAKÁLOVÁ, Katarína. Securitization in Crop Insurance with Soil Classification. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2018. ISSN 0139-570X, 2018, vol. 64, no. 3, pp. 131-140.
  článok

  článok

 9. PINDA, Ľudovít. Finančná matematika v teórii a praxi s MS Excel. In Softvérová podpora v ekonomicko-matematických a aktuárskych modeloch : recenzovaný monograficky zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4512-9, s. 68-73 CD-ROM. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok

 10. SMAŽÁKOVÁ, Lenka - PINDA, Ľudovít. Sekuritizácia katastrofických mortalitných rizík. In AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2018. ISBN 978-80-89962-14-3, s. 337-344 online. VEGA 1/0221/17.
  článok

  článok