Výsledky vyhľadávania

 1. PÁLENÍK, Viliam - MIKLOŠOVIČ, Tomáš. Concept of Environmental Taxes as EU’s Own Resource and CGE Modelling of its Effects on Slovakia. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 3, s. 268-285.
  článok

  článok

 2. PÁLENÍK, Viliam. Uvoľniť dlhovú brzdu? Prečo a načo? In Zisk manažment. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1339-2433, 2017, roč. 9, č. 3, s. 12.
  článok

  článok

 3. PÁLENÍK, Viliam et al. Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 : naivita alebo genialita? 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2015. 341 s. APVV-0371-11. Dostupné na : <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/l65WqbIk6w> ISBN 978-80-7144-250-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 4. PÁLENÍK, Viliam. Potential of the silver economy : in an ageing Europe dealing with an ongoing debt crisis and problems in the labour market [elektronický zdroj]. Reviewed by: Piotr Błędowski, Radim Boháček, Vladimír Novák. 1st ed. Bački Petrovac : Srbsko razvojno udruženje, 2015. online [135 s.]. VEGA 1/0935/12, 2/0104/12, 2/0070/15, APVV-0135-10. ISBN 978-86-80394-00-8.
  Potential of the silver economy

  elektronická kniha

 5. PÁLENÍK, Viliam. Strieborná ekonomika v podmienkach Slovenska a oblasti možného uplatnenia. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2015. ISSN 1210-1095, 2015, roč. 25, č. 3, s. 70-84. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0205470/Slovenska_statistika_a_demografia_3_2015.pdf>
  článok

  článok

 6. GONDA, Vladimír. [Strieborná ekonomika - potenciál na Slovensku]. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2015. ISSN 0013-3035, 2015, roč. 63, č. 2, s. 213-216. Recenzia na: Strieborná ekonomika - potenciál na Slovensku / Viliam Páleník a kolektív ; oponenti: Karol Frank, Stanislav Konečný. - Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2014. - ISBN 978-80-7144-234-9.
  článok

  článok

 7. PÁLENÍK, Viliam - PETRÍKOVÁ, Kristína. Meranie výkonnosti ekonomiky a bohatstvo spoločnosti. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 186-191. APVV-0371-11. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0186415/fss0314.pdf>
  článok

  článok

 8. PÁLENÍK, Viliam - DOMONKOS, Tomáš - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Strieborná ekonomika - potenciál na Slovensku. Oponenti: Karol Frank, Stanislav Konečný, Anna Pilková. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2014. 359 s. APVV-0135-10 SILVER. ISBN 978-80-7144-234-9. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. PÁLENÍK, Viliam. Je paradigmou budúcnosti solidarita? In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : globálny svet - spolupráca alebo konfrontácia? - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2014. ISBN 978-80-7144-220-2, s. 90-95.
  článok

  článok

 10. PÁLENÍK, Viliam - PÁLENÍK, Michal - ORAVCOVÁ, Ivana. Inkluzívne zamestnávanie. Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2013. 105 s. ISBN 978-80-970204-4-6. [Počet ex. : 5, z toho voľných 4, prezenčne 1]