Výsledky vyhľadávania

 1. FABIAN, Štefan. Prevod správy majetku – založenie rozpočtovej organizácie obcou. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. ISSN 1337-0197, 2016, roč. 11, č. 1, s. 10-12.
  článok

  článok


 2. FABIAN, Štefan. Špecifiká územnej samosprávy a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197, 2014, roč. 9, č. 3, s. 14-19.
  článok

  článok


 3. FABIAN, Štefan. Špecifiká územnej samosprávy a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197, 2014, roč. 9, č. 4, s. 11-16.
  článok

  článok


 4. FABIAN, Štefan. Špecifiká územnej samosprávy a ich odraz v účtovníctve a účtovnej závierke. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. ISSN 1337-0197, 2014, roč. 9, č. 2, s. 8-14.
  článok

  článok


 5. FABIAN, Štefan. Daň z príjmu a subjekty nezaložené za účelom podnikania. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2013. ISSN 1335-2024, 2013, roč. 21, č. 3, s. 2-5.
  článok

  článok


 6. FABIAN, Štefan. Rozpočtové organizácie a ich základné charakteristické znaky. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1337-0197, 2012, č. 2, s. 19-21.
  článok

  článok


 7. FABIAN, Štefan. Aktuality v oblasti rozpočtovníctva, účtovníctva a výkazníctva v štátnej správe a samospráve. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2012. ISSN 1335-2024, 2012, roč. 20, č. 5, s. 165-171.
  článok

  článok


 8. FABIAN, Štefan. Úloha audítora a očakávania verejnosti od auditu organizácií verejného sektora. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2012. ISSN 1335-2024, 2012, roč. 20, č. 7-8, s. 227-232.
  článok

  článok


 9. ŠTANGOVÁ, Nora - FABIAN, Štefan. Zmeny v účtovníctve verejného sektora ako odraz potrieb manažmentu v nových podmienkach. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2011. ISSN 1337-2955, máj 2011, roč. 7, č. 1, s. 122-129. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0136055/VedeckyCasopisVSEMvs_2011_05.pdf>
  článok

  článok


 10. FABIAN, Štefan. Záväzky príspevkových organizácií. In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. - Bratislava : IURA EDITION, 2011. ISSN 1337-0197, 2011, č. 9, s. 2-6.
  článok

  článok