Výsledky vyhľadávania

 1. JEMALA, Marek - JEMALA, Ľubomír. Vstup do problematiky technologickej podpory a patentovania v rozvíjajúcich sa krajinách EÚ. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2017. ISSN 1212-415X, 2017, roč. 17, č. 2, s. 26-39.
  článok

  článok


 2. JEMALA, Marek - JEMALA, Ľubomír. Vybrané nadväznosti podpory a patentovania technológií v rozvíjajúcich sa krajinách EÚ. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente [elektronický zdroj]. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 1, s. 4-16.
  článok

  článok


 3. JEMALA, Marek. Ako sú technológie patentované v rozvinutých a rozvíjajúcich sa krajinách európskej únie? In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis VŠE. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2015. ISSN 0572-3043, 2015, roč. 23, č. 1, s. 27-44.
  článok

  článok


 4. JEMALA, Marek - JEMALA, Ľubomír. Vybrané systémové závery patentovej analýzy nanotechnológií v EÚ-28. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2015. ISSN 1212-415X, 2015, roč. 15, č. 2, s. 55-70.
  článok

  článok


 5. JEMALA, Ľubomír - JEMALA, Marek. Vybrané problémy rozvoja inovačného podnikania v kontexte zdokonaľovania manažmentu predvýrobných procesov. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2015. ISSN 1336-7420, 2015, roč. 11, č. 5, s. 51-61. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0209859/fss0515.pdf>
  článok

  článok


 6. JEMALA, Ľubomír. Nové trendy inovačného podnikania a manažmentu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 102-108. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0186415/fss0314.pdf>
  článok

  článok


 7. JEMALA, Marek - JEMALA, Ľubomír. Key sub-disciplines and methods of technology planning in dynamic environment. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2014. ISSN 0572-3043, 2014, roč. 22, č. 2, s. 71-84.
  článok

  článok


 8. JEMALA, Marek - JEMALA, Ľubomír. Vybrané odporúčania na podporu rozhodovania v procese rozvoja manažmentu technológií s parciálnym zameraním na nanotechnológie. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 5, s. 23-29. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0195193/fss0514.pdf>
  článok

  článok


 9. SOROKAČ, Adam - JEMALA, Ľubomír. Inovácie a zvyšovanie efektivity logistického informačného systému vo výrobnom podniku. In Manažment podnikania a vecí verejných : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2013. ISBN 978-80-970759-3-4, s.
  článok

  článok


 10. JEMALA, Marek - JEMALA, Ľubomír. Vstup do problematiky environmentálnych foresightov v kontexte trvalej udržateľnosti. In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. - Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2013. ISSN 1336-7773, 2013, č. 2, s. 21-33.
  článok

  článok