Výsledky vyhľadávania

 1. VEŠKRNOVÁ, Alžbeta - PRIVIDIOVÁ, Eva. K metódam cudzojazyčného vzdelávania. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2013. ISSN 1335-9746, 2013, roč. 12, č. 28, s. 56-62.
  článok

  článok


 2. PRIVIDIOVÁ, Eva. Využitie anglického jazyka v ekonomických vedách. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód IV. (2013) : zborník príspevkov zo IV. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12. - 13. 3. 2013, Košice, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3612-7, s. 166-167 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. PRIVIDIOVÁ, Eva - VEŠKRNOVÁ, Alžbeta. Využitie anglického jazyka v ekonomických vedách. In Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania. Medzinárodná vedecká konferencia. Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania : nekonferenčný zborník recenzovaných príspevkov z 1. medzinárodnej vedeckej konferencie : 24. - 25. október 2013, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3731-5, s. [1-7] CD-ROM.
  článok

  článok


 4. PRIVIDI, Dagmar et al. Spôsob tvorby stratégií vybraných priemyselných podnikov. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2012. ISSN 1335-9746, 2012, roč. 11, č. 25, s. 36-45.
  článok

  článok


 5. VEŠKRNOVÁ, Alžbeta - PRIVIDIOVÁ, Eva - PRIVIDI, Dagmar. Metóda CLIL v európskych školách. In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality III. (2012) : zborník príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 60. výročia univerzitného vzdelávania na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach : 6. 7. 2012 Malá Ida, Slovenská republika. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3441-3, s. 79-85.
  článok

  článok


 6. VEŠKRNOVÁ, Alžbeta - PRIVIDIOVÁ, Eva. CLIL v európskych školách. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód III : zborník príspevkov z III. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.4.2012, Košice. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, Katedra hospodárskej informatiky a matematiky, 2012. ISBN 978-80-225-3440-6, s. 71-78.
  článok

  článok


 7. PRIVIDIOVÁ, Eva. Business correspondence. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. 119 s. [5,199 AH]. ISBN 978-80-225-3488-8. [Počet ex. : 35, z toho voľných 20, prezenčne 3]

 8. PRIVIDIOVÁ, Eva - PRIVIDI, Dagmar. Globálny potenciál bioenergie. In Pôda - alternatívny zdroj energie : možnosti využitia potenciálu v znevýhodnených regiónoch kraja Východnej a Strednej Európy : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 24.-25.11.2011, Kapušany pri Prešove. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3408-6, s. 154-159.
  článok

  článok


 9. PRIVIDIOVÁ, Eva - PRIVIDI, Dagmar - BRIČOVÁ, Zuzana. Vplyv angličtiny na vývoj nemeckého jazyka - Denglisch. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód II : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 14.-15.4.2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2011. ISBN 978-80-225-3235-8, s. 73-77.
  článok

  článok


 10. BRIČOVÁ, Zuzana - PRIVIDIOVÁ, Eva. Acquisition of foreign languages. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód II : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 14.-15.4.2011. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2011. ISBN 978-80-225-3235-8, s. 78-87.
  článok

  článok