Výsledky vyhľadávania

 1. KRÁTKA, Kristína. Kolektívne pracovné vzťahy : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha


 2. MATÚŠKOVÁ, Dominika. Organizácia zmennosti a zabezpečenie efektívnosti práce a ochrany zdravia pracovníkov : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2017. 65 s.
  kniha

  kniha


 3. SOCHANIČ, Vladislav. Personálna stratégia ako neoddeliteľná súčasť podnikovej stratégie : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2017. 89 s.
  kniha

  kniha


 4. NACHTMANNOVÁ, Oľga - BLŠTÁKOVÁ, Jana. Contemporary work systems in the context of changes in the world of labor. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 5.-6.5.2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4245-6, s. 779-790 CD-ROM. VEGA 1/0842/13, VEGA 1/0229/14.
  článok

  článok


 5. ŠEVČÍK, Marcel. Flexibilita a časové podmienky práce : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2016. 2 s.
  kniha

  kniha


 6. BARČÍKOVÁ, Mária. Outsourcing personálnych činností : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2016. 68 s.
  kniha

  kniha


 7. JONIAKOVÁ, Zuzana - BLŠTÁKOVÁ, Jana - NACHTMANNOVÁ, Oľga. Qualitative changes in human resources management in Slovak organizations - two decades of changes based on cranet research results. In "An enterprise odyssey: saving the sinking ship through human capital". international conference. "An enterprise odyssey: saving the sinking ship through human capital" : 8th international conference, Zagreb, Croatia, june 8-11, 2016. - Zagreb : University of Zagreb, Faculty of Economics & Business, 2016. ISBN 978-953-346-027-7, p. 130-138.
  článok

  článok


 8. FRŤALOVÁ, Veronika. Optimalizácia pracovného prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2015. 76 s.
  kniha

  kniha


 9. KAHANOVÁ, Miroslava. Outplacement a jeho dopady na riadenie ľudských zdrojov v podniku : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2015. 86 s.
  kniha

  kniha


 10. SLOBODOVÁ, Michaela. Optimalizácia pracovného prostredia : diplomová práca. Školiteľ: Oľga Nachtmannová. Bratislava, 2015. 92 s.
  kniha

  kniha