Výsledky vyhľadávania

 1. CHLEBISZOVÁ, Petra. SR v európskej dopravnej politike (železničná doprava) : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Polačko. Bratislava, 2013. 31 s.
  kniha

  kniha

 2. POLAČKO, Vladimír. Doprava - procesné riadenie - technológie - štatistika - kvalita. In Ekonomika, financie a manažment podniku VII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3725-4, [S. 1-6][CD-ROM]. VEGA 1/1100/11.
  článok

  článok

 3. POLAČKO, Vladimír. Ako chápeme "Party logistics"? In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2013 : zborník vedeckých statí pri príležitosti 60. výročia založenia Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3651-6, s. [1-5] CD-ROM.
  článok

  článok

 4. POLAČKO, Vladimír. Možnosť oživenia dopytu skrátením pracovného času. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 1239-1249 [CD-ROM].
  článok

  článok

 5. POLAČKO, Vladimír. Interakcie procesného riadenia, technologických zmien a miesta dopravy v spoločnosti, podniku. In Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - III : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, [11. november 2013]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3814-5, s. [66-69] CD-ROM. VEGA 1/1100/11.
  článok

  článok

 6. GEMERAN, Marek. Moderné riešenia logistiky skladovania a skladovej evidencie : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Polačko. Bratislava, 2013. 39 s.
  kniha

  kniha

 7. VESELOVSKÝ, Patrik. SR v európskej dopravnej politike (kombinovaná doprava) : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Polačko. Bratislava, 2013. 32 s.
  kniha

  kniha

 8. ČIKOTOVÁ, Mária. Vzťah výroby a logistiky : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Polačko. Bratislava, 2013. 48 s.
  kniha

  kniha

 9. DUPAĽ, Andrej - LICHNEROVÁ, Linda - POLAČKO, Vladimír. Logistika : zbierka príkladov. Recenzenti: Juraj Stern, Ivan Brezina. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 101 s. [5,59 AH]. ISBN 978-80-225-3582-3. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 4]
 10. KANDRÍK, Mojmír. Recyklácia odpadov v podmienkach SR : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Polačko. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha