Výsledky vyhľadávania

 1. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka et al. Melamine as a Component of Dishes and Kitchen Utensils. Case Studies of Dangerous Product for Consumer Health. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2020, rok. 99, i. 2, s. 254-259 online. 015/RID/2018/19.
  článok

  článok

 2. LACKOVÁ, Alica. Spotrebiteľský prístup k dizajnu a ekológii obalov potravinárskych výrobkov. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 62-69 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 3. HLAVATÝ, Ivan - LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Systémy manažérstva environmentu ako významný spoločenský prínos. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 13-24 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 4. TRAJDOVÁ, Petra. Porovnanie ceny a výživnej hodnoty biopotravín s konvenčnými potravinami : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2020. 82 s.
  kniha

  kniha

 5. BRINZOVÁ, Ivana. Inovácie v potravinárskom priemysle : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 6. KRNÁČOVÁ, Paulína - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru : zadania na cvičenia. Recenzentky: Alica Lacková, Vanda Rogovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 92 s. [3,88 AH]. ISBN 978-80-225-4696-6. [Počet ex. : 12, z toho voľných 8, prezenčne 2]
 7. LABOŠOVÁ, Barbara. Nové potraviny a ich uvádzanie na jednotný európsky trh : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2020. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. PRITULSKA, N. et al. Plant-based Milk Analogues in the Nutrition of People with Nutrition-dependent Non-infectious Diseases. - Registrovaný: Web of Science. In Food Science and Technology. - Odessa : Odessa national academy of food technologies. ISSN 2409-7004, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 11-24 online.
  článok

  článok

 9. KRNÁČOVÁ, Paulína - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru : praktikum. Recenzenti: Alica Lacková, Igor Kačeňák, Vanda Rogovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 183 s. [9,15 AH]. ISBN 978-80-225-4695-9.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 10. MOTUZKA, Iuliia - LACKOVÁ, Alica - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Consumer Rights Protection: The Priorities of the European Union. In Tovari i rinki : Mižnarodnij naukovo-praktičnij žurnal. - Kyiv : National University of Trade and Economics. ISSN 1998-2666, 29, no. 1, (2019.
  článok

  článok