Výsledky vyhľadávania

 1. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka et al. Melamine as a Component of Dishes and Kitchen Utensils. Case Studies of Dangerous Product for Consumer Health. In Przemysł chemiczny. - Warsaw : Wydawnictwo Sigma-Not. ISSN 0033-2496, 2020, rok. 99, i. 2, s. 254-259. 015/RID/2018/19.
  článok

  článok

 2. HLAVATÝ, Ivan - LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Systémy manažérstva environmentu ako významný spoločenský prínos. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3081, 2020, roč. 13, č. 1, s. 13-24 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 3. LACKOVÁ, Alica. Spotrebiteľský prístup k dizajnu a ekológii obalov potravinárskych výrobkov. In Desire. Design and Research in Business. International Scientific Conference. Desire. Design and Research in Business : Proceedings of the of the International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4705-5, s. 62-69 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 4. PRITULSKA, N. et al. Plant-based Milk Analogues in the Nutrition of People with Nutrition-dependent Non-infectious Diseases. - Registrovaný: Web of Science. In Food Science and Technology. - Odessa : Odessa national academy of food technologies. ISSN 2409-7004, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 11-24 online.
  článok

  článok

 5. KRNÁČOVÁ, Paulína - JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru : zadania na cvičenia. Recenzentky: Alica Lacková, Vanda Rogovská. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 92 s. ISBN 978-80-225-4696-6. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica - HLAVATÝ, Ivan. Implementácia systémov manažérstva ako súčasť rozvoja organizácie. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 48-57 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 7. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Dopady spotrebiteľského správania sa na maloobchodný predaj potravín. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3081, 2019, roč. 12, č. 1, s. 81-91 online. VEGA 1/0543/18.
  článok

  článok

 8. PALKOVIČOVÁ, Dominika. Prenikanie geneticky modifikovaných potravín na jednotný európsky trh : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha

 9. SUCHÁ, Alžbeta. Vyhodnotenie nákladov na kvalitu a bezpečnosť potravín vo vybranom podniku cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2019. 70 s.
  kniha

  kniha

 10. DRUGDA, Viktor. Prínosy zo zavedenia systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín vo vybranom podniku : diplomová práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha