Výsledky vyhľadávania

 1. CIERNIAK-EMERYCH, Anna - DZIUBA, Szymon - KARKALÍKOVÁ, Marta. Effect of the Integrated Management System on the Occupational Safety and Health in Enterprises: A Case Study. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 4-11 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 2. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Perspektívy integrovaných systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 31-36 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 3. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Spotreba a podpora predaja domácich potravín na Slovensku. In Stav a perspektívy systémov manažérstva ako konkurenčná výhoda : zborník vedeckých statí [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4445-0, s. 55-63 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 4. KARKALÍKOVÁ, Marta. Management Systems as the Melioration Organization Performance Instrument. In Enterprise and Human Resource Management as Areas of Innovations : Monograph. - Częstochowa : Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, 2018. ISBN 978-83-63978-74-7, pp. 17-39 [1,23 AH]. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 5. HALENÁROVÁ, Mária. Efektívnosť zavádzania systémov manažérstva v organizáciách : diplomová práca. Školiteľ: Marta Karkalíková. Bratislava, 2018. 79 s.
  kniha

  kniha


 6. BÖLCSKEI, Kornélia. Systémy manažérstva environmentu ako konkurenčná výhoda : diplomová práca. Školiteľ: Marta Karkalíková. Bratislava, 2018. 69 s.
  kniha

  kniha


 7. ILAVSKÝ, Branislav. Prínosy zo zavádzania manažérskych systémov do praxe : diplomová práca. Školiteľ: Marta Karkalíková. Bratislava, 2018. 63 s.
  kniha

  kniha


 8. LACKOVÁ, Alica - KARKALÍKOVÁ, Marta. Identifying the Impact of Consumer Behavior on Food Sales in the Slovak Republic. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings] [elektronický zdroj]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. 169-178 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 9. KARKALÍKOVÁ, Marta - LACKOVÁ, Alica. Food Quality and Safety From a Consumer Perspective. In International Conference on Business, Management and Accounting (IBSM). The 5th 2018 IBSM International Conference on Business, Management and Accounting : [proceedings] [elektronický zdroj]. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2018. ISBN 978-602-72911-5-7, pp. 135-143 CD-ROM. VEGA 1/0670/16.
  článok

  článok


 10. KARKALÍKOVÁ, Marta - STRHAN, Rastislav. Integrated Management Systems as a Tool for Achieving Continuous Improvements in Performance. In Littera Scripta [elektronický zdroj]. - České Budějovice : The Institute of Technology and Busines. ISSN 1805-9112, 2018, vol. 11, no. 1, pp. 81-92 online.
  článok

  článok