Výsledky vyhľadávania

 1. BLÁHOVÁ, Mária. Impacts of Intercultural Communication on Professional Language Teaching. In Cudzie jazyky v premenách času. Medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času VIII : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. november 2017, [Bratislava] [elektronický zdroj]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4492-4, s. 205-213 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. BLÁHOVÁ, Mária. Meeting the New Challenges in International Business Activities through Mastering Soft Skills. In Global Business Practices: Communication, Leadership, Negotiations and Ethics. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10052-8, s. 169-226 [4,17 AH].
  článok

  článok


 3. MAJTÁNOVÁ, Anna - BLÁHOVÁ, Mária. Modification and culture-bound insights into business ethics. In Global business conference. Annual conference. Global business conference : proceedings : Dubrovnik, Croatia, September 27th-30th, 2017. - Zagreb : Innovation institute, 2017. ISSN 1848-2252, pp. 194-201. VEGA 1/0242/16.
  článok

  článok


 4. BLÁHOVÁ, Mária. Changes in American standards - language, life styles and values. In Jazyk v politických súvislostiach. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4449-8, s. 19-29.
  článok

  článok


 5. BLÁHOVÁ, Mária. Value of happiness in multicultural societies. In Sociokuľturnyje problemy jazyka i kommunikacii : sbornik naučnych trudov. - Saratov : Povolžskij institut upravlenija im. P. A. Stolypina, 2017. ISSN 1995-0500, s. 61-71.
  článok

  článok


 6. MAJTÁNOVÁ, Anna - BLÁHOVÁ, Mária. Model specifications for generating technical reserves in insurance industry. In Finance and performance of firms in science, education and practice. International scientific conference. Finance and performance of firms in science, education and practice : proceedings of the 8th international scientific conference : april 26 - 27, 2017, Zlín, Czech Republic [elektronický zdroj]. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2017. ISBN 978-80-7454-653-2, pp. 621-631 online.
  článok

  článok


 7. BLÁHOVÁ, Mária. Sociolinguistic causes of language change. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie II. : zborník príspevkov z 2. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : 22.6.2017, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4424-5, s. 494-503.
  článok

  článok


 8. MICHLIKOVA, Miroslava. Position and Importance of the English Language in Iceland : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bláhová. Bratislava, 2017. 85 s.
  kniha

  kniha


 9. KARLUBÍKOVÁ, Michaela. Shifts in American Identity Resulting from Significant Events in the 21st Century : diplomová práca. Školiteľ: Mária Bláhová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 10. GSCHWANDTNEROVÁ, Michaela. Duke of Wellington – His Role and Influence on the 19th-Century British Society : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Bláhová. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha