Výsledky vyhľadávania

 1. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Possibilities and Importance of Corporate Education. In INTED 2019. The 13th annual International Technology, Education and Development Conference. INTED 2019 : The 13th annual International Technology, Education and Development Conference. - Valencia : IATED, 2019. ISBN 978-84-09-08619-1. ISSN 2340-1079, p. 6970.
  článok

  článok

 2. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Ciele správy informačných technológií. In QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6, s. 873-881 online.
  článok

  článok

 3. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Možnosti outsourcingu. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 1386-1394 online.
  článok

  článok

 4. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Charakteristika a význam portálových riešení. In QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6, s. 908-915 online.
  článok

  článok

 5. TUČEK, Radovan. Meranie výkonnosti podnikových procesov : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 6. BURANSKÝ, Adam. BYOD – výhody a nevýhody : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. BENCSÍK, David. Možnosti hardvérového vybavenia vo firme a trendy vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. VITÁSEK, Michal. Bezpečná a efektívna IT infraštruktúra : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 9. DŽURŇÁK, Matúš. IT Governance – súčasť riadenia podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 10. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Spracovanie a interpretácia veľkých objemov dát. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 1395-1400 online.
  článok

  článok