Výsledky vyhľadávania

 1. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Možnosti využitia IKT v oblasti marketingu. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 1, s. 99-124.
  článok

  článok


 2. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Support options for customer relationship management. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 5-16 online.
  článok

  článok


 3. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Selected forms of the education process and trends. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 9625-9635.
  článok

  článok


 4. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Selected aspects of lifelong learning. In EDULEARN17. International conference on education and new learning technologies. EDULEARN17 : conference proceedings : 9th international conference on education and new learning technologies : Barcelona, Spain, 3rd-5th of july, 2017. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117, pp. 1197-1204.
  článok

  článok


 5. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. KM - tool for knowledge capital management. In EDULEARN17. International conference on education and new learning technologies. EDULEARN17 : conference proceedings : 9th international conference on education and new learning technologies : Barcelona, Spain, 3rd-5th of july, 2017. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117, pp. 1256-1261.
  článok

  článok


 6. DŽURŇÁK, Matúš. Obsahový marketing – efektívny marketingový nástroj v podnikaní na internete : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2017. 42 s.
  kniha

  kniha


 7. TUČEK, Radovan. Súčasné trendy a možnosti využitia CRM : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2017. 57 s.
  kniha

  kniha


 8. VITÁSEK, Michal. Komparatívna analýza operačných systémov a bezpečnostných rizík mobilných zariadení : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2017. 43 s.
  kniha

  kniha


 9. LACHOVÁ, Petronela. Filozofia six sigma a jej implementácia v praxi : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 10. JAROTTA, Matej. Nasadenie operačného systému Windows 10 v podnikovom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2017. 75 s.
  kniha

  kniha