Výsledky vyhľadávania

 1. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Education - Lifelong Process. In INTED 2018. International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018 : Conference Proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference : 5-7 March, 2018, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079, pp. 8954-8961 CD-ROM.
  článok

  článok


 2. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Options for Increasing the Quality of Education. In INTED 2018. International Technology, Education and Development Conference. INTED 2018 : Conference Proceedings : 12th International Technology, Education and Development Conference : 5-7 March, 2018, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2018. ISBN 978-84-697-9480-7. ISSN 2340-1079, pp. 8988-8995 CD-ROM.
  článok

  článok


 3. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Competitive Intelligence - A Tool for Increasing the Competitiveness of a Business. In QUAERE 2018. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2018 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů : roč. 8 : 27.-29. června 2018, Hradec Králové, Česká republika [elektronický zdroj]. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2018. ISBN 978-80-87952-26-9, s. 1304-1313 CD-ROM.
  článok

  článok


 4. MARTEŠÍK, Matúš. Možnosti využívania Google aplikácií v súkromnom sektore : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 5. MICHALIČKA, Lukas. Súčasné trendy v oblasti elektronického podnikania : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 52 s.
  kniha

  kniha


 6. MORAVČÍK, Lukáš. Analýza vplyvu online marketingu na zvýšenie predajnosti v e-commerce : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha


 7. MOŠKO, Martin. Charakteristika QR kódu a možnosti jeho využitia : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha


 8. ROSENBERG, Peter. Možnosti využitia cloudu pre malé podniky a SZČO : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 41 s.
  kniha

  kniha


 9. VAŠKOVÁ, Iveta. Význam MIS pre kvalitné riadenie v podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 43 s.
  kniha

  kniha


 10. BALCOVÁ, Michaela. Možnosti využitia sociálnych sietí pre firmu : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2018. 44 s.
  kniha

  kniha