Výsledky vyhľadávania

 1. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Support options for customer relationship management. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI [elektronický zdroj]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 1339-987X, 2017, roč. 15, č. 1, s. 5-16 online.
  článok

  článok


 2. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Možnosti využitia IKT v oblasti marketingu. In Ecoletra.com : scientific eJournal. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2017. ISSN 2377-9748, 2017, vol. 3, no. 1, s. 99-124.
  článok

  článok


 3. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Selected forms of the education process and trends. In INTED 2017. International technology, education and development conference. INTED 2017 : conference proceedings : 11th international technology, education and development conference : 6-8 march, 2017, Valencia (Spain) [elektronický zdroj]. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-617-8491-2. ISSN 2340-1079, pp. 9625-9635.
  článok

  článok


 4. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Selected aspects of lifelong learning. In EDULEARN17. International conference on education and new learning technologies. EDULEARN17 : conference proceedings : 9th international conference on education and new learning technologies : Barcelona, Spain, 3rd-5th of july, 2017. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117, pp. 1197-1204.
  článok

  článok


 5. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. KM - tool for knowledge capital management. In EDULEARN17. International conference on education and new learning technologies. EDULEARN17 : conference proceedings : 9th international conference on education and new learning technologies : Barcelona, Spain, 3rd-5th of july, 2017. - Valencia : IATED Academy, 2017. ISBN 978-84-697-3777-4. ISSN 2340-1117, pp. 1256-1261.
  článok

  článok


 6. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Cloud computing - konvergencia nových a existujúcich technológií. In UNINFOS 2015. Konferencia. UNINFOS 2015. Univerzitné informačné systémy : zborník článkov z medzinárodnej konferencie : Banská Bystrica, 24.-26.11.2015. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, 2016. ISBN 978-80-89702-28-2, s. 19-25.
  článok

  článok


 7. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Vývojové trendy v oblasti vzdelávania. In Súčasné aspekty vedy a vzdelávania. Konferencia. Súčasné aspekty vedy a vzdelávania : zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho - 2016 : Komárno, 13.-14. 9. 2016 [elektronický zdroj]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho, 2016. ISBN 978-80-8122-190-3, s. 11-20 CD-ROM.
  článok

  článok


 8. Mladá veda AIESA 2016 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. Mladá veda AIESA 2016 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 9. medzinárodná vedecká konferencia : 11. november 2016, Bratislava [elektronický zdroj]. Zostavenie zborníka: Erik Šoltés. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [97 s., 6,8 AH]. ISBN 978-80-225-4306-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  Mladá veda AIESA 2016 : participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach

  elektronická kniha


 9. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Cloud computing - strategická technológia. In Ecoletra.com : scientific eJournal [elektronický zdroj]. - Lewes : Ecoletra.com LLC, 2016. ISSN 2377-9748, 2016, vol. 2, no. 4, pp. 190-204 [online].
  článok

  článok


 10. ŠIMKO, Tomáš. Možnosti využitia CMS pri implementácii internetového obchodu : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2016. 71 s.
  kniha

  kniha