Výsledky vyhľadávania

 1. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Vplyv 4. priemyselnej revolúcie na vzdelávanie. In UNINFOS 2019. Univerzitné informačné systémy. UNINFOS 2019 : Univerzitné informačné systémy. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020. ISBN 978-80-552-2158-8, s. 13-18 online.
  článok

  článok

 2. JURÍK, Pavol. Servisne orientovaná architektúra v procesne riadenom podniku. Odborní recenzenti: Magdaléna Cárachová, Jozef Stašák, Peter Závodný. 1. vydanie. Nové Zámky : Tlačiareň Merkur, s. r. o., 2020. 176 s. [9,001 AH]. ISBN 978-80-89996-06-3.
 3. VITÁSEK, Michal. Bezpečná a efektívna IT infraštruktúra : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 75 s.
  kniha

  kniha

 4. DŽURŇÁK, Matúš. IT Governance – súčasť riadenia podniku : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 5. TUČEK, Radovan. Meranie výkonnosti podnikových procesov : diplomová práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 89 s.
  kniha

  kniha

 6. BURANSKÝ, Adam. BYOD – výhody a nevýhody : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 51 s.
  kniha

  kniha

 7. BENCSÍK, David. Možnosti hardvérového vybavenia vo firme a trendy vývoja : bakalárska práca. Školiteľ: Magdaléna Cárachová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Možnosti outsourcingu. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 1386-1394 online.
  článok

  článok

 9. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Spracovanie a interpretácia veľkých objemov dát. In MMK 2019. mezinárodní konference. MMK 2019 : mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky = International Masaryk Conference for PH.D. Students and Young Researchers. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-31-3, s. 1395-1400 online.
  článok

  článok

 10. CÁRACHOVÁ, Magdaléna. Ciele správy informačných technológií. In QUAERE 2019. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. QUAERE 2019 : recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů: roč. 9 : 24.-28. června 2019: Hradec Králové, Česká republika. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2019. ISBN 978-80-87952-30-6, s. 873-881 online.
  článok

  článok