Výsledky vyhľadávania

 1. LEŠTIANSKA, Paulína. Marketing nákupného centra Aupark Bratislava : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2018. 102 s.
  kniha

  kniha


 2. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2018/2019. Zostavili: Zuzana Francová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 157 s. ISBN 978-80-225-4523-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 3. MUŽILOVÁ, Lenka. Marketingové nástroje v obchodnom reťazci Kaufland Liptovský Mikuláš : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha


 4. VRABCOVÁ, Zuzana. Návrh online marketingovej stratégie pre Hostel Folks : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha


 5. SMETANA, Štefan. Marketingové prostredie spoločnosti Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 95 s.
  kniha

  kniha


 6. POLÁČKOVÁ, Adriana. Vernostné programy v maloobchode : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha


 7. TOMÁNEK, Adrián. Marketingový mix spoločnosti St. Nicolaus - trade, a.s : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 8. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Zuzana Francová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 176 s. ISBN 978-80-225-4407-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 9. JUHÁSZOVÁ, Zuzana - FRANCOVÁ, Zuzana. Marketing in health insurance companies. In Journal of East European Science and Research : scientific peer-reviewed journal. - Bratislava : European Institute for Development and Education, 2017. ISSN 1338-3302, 2017, vol. 8, no. 1, pp. 304-313.
  článok

  článok


 10. FRANCOVÁ, Zuzana. Marketing elektromobility. In Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0380/17. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4451-1, s. 50-67. VEGA 1/0380/17.
  článok

  článok