Výsledky vyhľadávania

 1. ČERVENÁKOVÁ, Karolína. Marketing maloobchodnej predajne v aplikácii na optiku Zita : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2020. 94 s.
  kniha

  kniha

 2. ŽUPOVÁ, Laura. Vplyv jednotlivých zložiek marketingového mixu pri rýchloobrátkovom tovare : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 3. KLEIBLOVÁ, Tamara. Faktory predaja v spoločnosti Penta Real Estate : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2020. 83 s.
  kniha

  kniha

 4. MARKO, Peter. Obchodné reťazce na slovenskom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 5. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2020/2021. Zostavili: Zuzana Francová, Jana Čajkovičová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 138 s. [6,92 AH]. ISBN 978-80-225-4730-7. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 6. FRANCOVÁ, Zuzana. Možnosti využitia marketingu v cirkulárnej ekonomike. In Kruh sa uzatvára. Od lineárnej ekonomiky k cirkulárnej ekonomike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0587/19. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4771-0, s. 5-16 online. VEGA 1/0587/19.
  článok

  článok

 7. FRANCOVÁ, Zuzana. Postoje spotrebiteľov k elektromobilite. In Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0046/20. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4761-1, s. 77-92 online. VEGA 1/0046/20.
  článok

  článok

 8. HORNÍKOVÁ, Adriana. Vývoj obchodu v podmienkach slovenského trhu : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2019. 74 s.
  kniha

  kniha

 9. VESELOVSKÁ, Lívia. Generačný marketing a jeho vplyv na maloobchod : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2019. 83 s.
  kniha

  kniha

 10. POLÁČKOVÁ, Adriana. Imidž nákupného centra Aupark Bratislava : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2019. 79 s.
  kniha

  kniha