Výsledky vyhľadávania

 1. POLÁČKOVÁ, Adriana. Vernostné programy v maloobchode : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha


 2. TOMÁNEK, Adrián. Marketingový mix spoločnosti St. Nicolaus - trade, a.s : bakalárska práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 76 s.
  kniha

  kniha


 3. Sprievodca štúdiom na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave : akademický rok 2017/2018. Zostavili: Zuzana Francová, Jana Čajkovičová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 176 s. ISBN 978-80-225-4407-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 4. MUŽILOVÁ, Lenka. Marketingové nástroje v obchodnom reťazci Kaufland Liptovský Mikuláš : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 81 s.
  kniha

  kniha


 5. TONKOVIČOVÁ, Michaela. Marketing obchodného podniku : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 112 s.
  kniha

  kniha


 6. VRABCOVÁ, Zuzana. Návrh online marketingovej stratégie pre Hostel Folks : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 80 s.
  kniha

  kniha


 7. SMETANA, Štefan. Marketingové prostredie spoločnosti Výskumný ústav zváračský - priemyselný inštitút SR : diplomová práca. Školiteľ: Zuzana Francová. Bratislava, 2017. 95 s.
  kniha

  kniha


 8. KITA, Jaroslav et al. Marketing. Recenzovali: Ferdinand Daňo, Róbert Štefko. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 424 s. [28 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-550-7. [Počet ex. : 26, z toho voľných 0, prezenčne 3]

 9. FRANCOVÁ, Zuzana. Moderné prístupy k vnímaniu marketingovej koncepcie v maloobchode. In Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/0134/14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4307-1, s. 102-115. VEGA 1/0134/14.
  článok

  článok


 10. Aplikovaný marketing. Milan Oreský a kolektív, editor: Milan Oreský. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 351 s. [23,78 AH]. VEGA 1/0178/14, KEGA 018 EU - 4/2014. ISBN 978-80-8168-382-4.