Výsledky vyhľadávania

 1. HARUMOVÁ, Anna. Výber vhodného modelu ohodnotenia pri stanovení hodnoty podniku. In Súčasné výzvy ekonomického znalectva v podmienkach SR : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4809-0, s. 33-45 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 2. HARUMOVÁ, Anna. Correct Application of Transfer Pricing and Impact on Business Reporting. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 1, s. 68-88 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok

 3. HARUMOVÁ, Anna - KOVÁČ, Branislav. Contributions to Other Capital Funds as the Form of Financing for Businesses Through Own Funds (Equity) - Legal, Accounting and Tax Aspect. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 279-290 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 4. HARUMOVÁ, Anna - MÓŽIOVÁ, Darina. Impact of Internet Advertising to Potential Customers. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 212-228 online. VEGA 1/0007/19.
  článok

  článok

 5. KISSOVÁ, Szilvia. Vplyv daňového systému na rozvoj podnikania : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 73 s.
  kniha

  kniha

 6. TRIBULOVÁ, Beáta. Stanovenie hodnoty pohľadávky ako nepeňažného vkladu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 63 s.
  kniha

  kniha

 7. KRIDLA, Jaroslav. Stanovenie hodnoty ušlého zisku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 71 s.
  kniha

  kniha

 8. HOTÁRYOVÁ, Katarína. Aplikácia komparatívnych modelov pri transferovom oceňovaní : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 9. ĎURAK, Pavol. Stanovenie hodnoty synergických efektov pri zlučovaní podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 68 s.
  kniha

  kniha

 10. DOBOŠOVÁ, Miroslava. Holdingová štruktúra ako nástroj riadenia podniku : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2020. 67 s.
  kniha

  kniha