Výsledky vyhľadávania

 1. LACKOVIČOVÁ, Karolína. Výnosové metódy ohodnocovania podniku a ich výber pre praktické použitie : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha


 2. PRACHÁR, Peter. Stanovenie hodnoty know-how : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 3. HARUMOVÁ, Anna. Postavenie znalca a jeho expertízna činnosť pri hospopdárskej kriminalite. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník odborných príspevkov : 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 30.5.2018, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2018. ISBN 978-80-971021-3-5, s. 23-42.
  článok

  článok


 4. HARUMOVÁ, Anna. Hodnota odložených daní v ziskoch podniku. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4536-5, s. 421-432 online. KEGA 025EU-4/2018.
  článok

  článok


 5. HARUMOVÁ, Anna. Transferové oceňovanie medzi závislými osobami. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 41-63.
  článok

  článok


 6. TÁTOŠ, Jerguš. Metódy ohodnocovania podniku a ich výber pre praktické použitie : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha


 7. GAŠPAROVIČOVÁ, Zuzana. Výnosové metódy ohodnocovania podniku a ich výber pre praktické použitie : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2017. 90 s.
  kniha

  kniha


 8. REPKOVÁ, Lenka. Stanovenie hodnoty pohľadávky ako nepeňažného vkladu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 9. HIJOVÁ, Zuzana. Stanovenie hodnoty know-how : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 10. PECUCHOVÁ, Ivana. Analýza metód ohodnocovania podniku a ich výber pre praktické uplatnenie : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha