Výsledky vyhľadávania

 1. LACKOVIČOVÁ, Karolína. Výnosové metódy ohodnocovania podniku a ich výber pre praktické použitie : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2018. 87 s.
  kniha

  kniha


 2. PRACHÁR, Peter. Stanovenie hodnoty know-how : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2018. 74 s.
  kniha

  kniha


 3. HARUMOVÁ, Anna. Postavenie znalca a jeho expertízna činnosť pri hospopdárskej kriminalite. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník odborných príspevkov : 2. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 30.5.2018, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : MIpress, 2018. ISBN 978-80-971021-3-5, s. 23-42.
  článok

  článok


 4. HARUMOVÁ, Anna. Transferové oceňovanie medzi závislými osobami. In Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí. Medzinárodná odborná konferencia. Oceňovacie prístupy a ich aplikácia v Slovenskej republike a v medzinárodnom prostredí : zborník príspevkov : 1. ročník medzinárodnej odbornej konferencie : 31.5.2017, Bratislava. - Bratislava : MIpress, 2017. ISBN 978-80-971021-2-8, s. 41-63.
  článok

  článok


 5. TÁTOŠ, Jerguš. Metódy ohodnocovania podniku a ich výber pre praktické použitie : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2017. 91 s.
  kniha

  kniha


 6. GAŠPAROVIČOVÁ, Zuzana. Výnosové metódy ohodnocovania podniku a ich výber pre praktické použitie : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2017. 90 s.
  kniha

  kniha


 7. REPKOVÁ, Lenka. Stanovenie hodnoty pohľadávky ako nepeňažného vkladu : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2017. 69 s.
  kniha

  kniha


 8. HIJOVÁ, Zuzana. Stanovenie hodnoty know-how : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2017. 72 s.
  kniha

  kniha


 9. PECUCHOVÁ, Ivana. Analýza metód ohodnocovania podniku a ich výber pre praktické uplatnenie : diplomová práca. Školiteľ: Anna Harumová. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 10. KOVÁČ, Branislav. [Finančný manažment nadnárodných korporácií]. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave [elektronický zdroj]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2017. ISSN 2454-1028, 2017, roč. 14, č. 3, s. 91 online. Recenzia na: Finančný manažment nadnárodných korporácií / Anna Harumová ; recenzovali: Pavel Škriniar, Branislav Kováč. 1. vyd. - Praha : Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-451-5.
  článok

  článok