Výsledky vyhľadávania

 1. HASPROVÁ, Mária. Overenie vzťahu medzi finančnými výsledkami a kvalitou spracovania podnikateľského zámeru : diplomová práca. Školiteľ: Róbert Hanák. Bratislava, 2021. 96 s.
  kniha

  kniha

 2. BELICOVÁ, Lucia. Možnosti využitia marketingu pre vybraný región : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2020. 59 s.
  kniha

  kniha

 3. HLAVÁČOVÁ, Petra. Vplyv influencerov na športový marketing : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2020. 38 s.
  kniha

  kniha

 4. KAŇA, Alojz. Influenceri na sociálnej sieti a ich využitie v marketingu : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2020. 49 s.
  kniha

  kniha

 5. CHLEPKO, Juraj. Zefektívnenie marketingových aktivít vybranej firmy : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2020. 47 s.
  kniha

  kniha

 6. GAFFOVÁ, Jana. Influencer marketing ako jeden z nástrojov public relations : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 7. PČOLOVÁ, Kristína. Efektívne využívanie marketingových nástrojov v neziskovej organizácii : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2020. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. PETRÁŠ, Daniel. Zefektívnenie marketingových nástrojov vo vybranej firme : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2020. 41 s.
  kniha

  kniha

 9. KOMÁROVÁ, Martina. Nástroje efektívnej komunikácie so zákazníkmi maloobchodnej spoločnosti : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2020. 65 s.
  kniha

  kniha

 10. MIKLOŠÍK, Andrej et al. Marketing pre stredné školy : moderná učebnica. Recenzenti: Josef Horák, Janka Krošláková, Daniela Skladanová. 1. vydanie. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2020. 131 s. [10,84 AH]. KEGA 016EU-4/2019. ISBN 978-80-223-4999-4.