Výsledky vyhľadávania

 1. KOTEŠOVÁ, Patrícia. Zhodnotenie marketingového potenciálu mesta Trenčianske Teplice : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2019. 55 s.
  kniha

  kniha

 2. HRNČIAROVÁ, Natália. Efektívna komunikácia v spoločnosti Nestlé Slovensko : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2019. 50 s.
  kniha

  kniha

 3. KOŽUCH, Dominik. Marketingový mix vo vybranom podniku : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2019. 35 s.
  kniha

  kniha

 4. ZSIGÓOVÁ, Sabína. Zmeny spotrebiteľského správania v digitálnom prostredí : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 5. MURKOVÁ, Veronika. Komunikačné stratégie vo vybranom odvetví : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2019. 63 s.
  kniha

  kniha

 6. VÍGHOVÁ, Andrea. Podpora predaja na trhu prírodnej kozmetiky : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2019. 66 s.
  kniha

  kniha

 7. NAUMOV, Risto. Marketingová stratégia firmy pôsobiacej na digitálnom trhu : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2019. 60 s.
  kniha

  kniha

 8. PLAVNIK, Peter. Nové trendy v digitálnom marketingu : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2019. 58 s.
  kniha

  kniha

 9. KOLLARČÍK, Pavol. Analýza súčasného stavu využívania smart riešení vo vybraných slovenských mestách : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2019. 69 s.
  kniha

  kniha

 10. MAJERNÍKOVÁ, Andrea. Marketingová stratégia firmy pôsobiacej v potravinárskom odvetví : diplomová práca. Školiteľ: Mária Hasprová. Bratislava, 2019. 61 s.
  kniha

  kniha