Výsledky vyhľadávania

 1. KLEIN, Miroslav. Dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku krajín V4 : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Hniličan. Bratislava, 2012. 104 s.
  kniha

  kniha

 2. BOGÁROVÁ, Monika. Dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku Slovinska : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Hniličan. Bratislava, 2012. 82 s.
  kniha

  kniha

 3. ŠIŠULÁKOVÁ, Zuzana. Dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku Írska : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Hniličan. Bratislava, 2012. 61 s.
  kniha

  kniha

 4. FERKOVÁ, Veronika. Dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiky Malty a Cypru : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Hniličan. Bratislava, 2012. 86 s.
  kniha

  kniha

 5. BALKOVÁ, Veronika. Vplyv globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku Maďarskej republiky : bakalárska práca. Školiteľ: Vladimír Hniličan. Bratislava, 2012. 46 s.
  kniha

  kniha

 6. REBIČ, Tomáš. Dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku Bulharska : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Hniličan. Bratislava, 2012. 75 s.
  kniha

  kniha

 7. RICHTER, Andrej. Pobaltský región - dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomický vývoj : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Hniličan. Bratislava, 2011. 80 s.
  kniha

  kniha

 8. FURJELOVÁ, Miroslava. Dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiku Francúzska : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Hniličan. Bratislava, 2011. 72 s.
  kniha

  kniha

 9. BEŇUŠOVÁ, Simona. Škandinávsky región - dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomický vývoj : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Hniličan. Bratislava, 2011. 86 s.
  kniha

  kniha

 10. KRIŽANOVÁ, Svetlana. Dopady globálnej finančnej a hospodárskej krízy na ekonomiky Španielska a Portugalska : diplomová práca. Školiteľ: Vladimír Hniličan. Bratislava, 2011. 103 s.
  kniha

  kniha