Výsledky vyhľadávania

 1. LICHNER, Ivan et al. Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien II. Recenzenti: Daniela Pobudová, Iveta Stankovičová. 1. vydanie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2020. 139 s. VEGA 2/0182/17. ISBN 978-80-7144-316-2. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 2. FRANK, Karol et al. Slovenská ekonomika po štvrťstoročí samostatného štátu. Oponenti: Edita Nemcová, Elena Fifeková. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2019. 271 s. VEGA 2/0097/19, VEGA 2/0167/19, APVV-15-0666. ISBN 978-80-7144-309-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 3. KOŠTA, Ján. Zmiernenie starnutia obyvateľstva – nezaujímavý cieľ pre (rodinnú) politiku v Slovenskej republike? In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2018. ISSN 2453-6148, 2018, roč. 4, č. 1-2, s. 59-71.
  článok

  článok

 4. RIEVAJOVÁ, Eva et al. Súčasnosť a nové výzvy na trhu práce v meniacich sa sociálno-ekonomických podmienkach. Recenzenti: Jana Štofková, Ján Košta. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. CD-ROM 163 s.[10,1 AH]. VEGA 1/0001/16, VEGA 1/0367/17, VEGA 1/0002/16. ISBN 978-80-225-4552-5. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 5. HVOZDÍKOVÁ, Veronika et al. Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti v SR na pozadí demografických a štruktúrnych zmien. Recenzenti: Daniela Pobudová, Iveta Stankovičová. 1. vydanie. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2018. 136 s. VEGA 2/0182/17. ISBN 978-80-7144-298-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 6. DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KÖNIG, Brian. Spotreba domácností na Slovensku vo svetle zmien príjmov a cien [elektronický zdroj]. Recenzenti: Ján Košta, Kvetoslava Surmanová. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2017. online [27 s., 33,34 NS]. Working papers, 92. VEGA 2/0026/15, VEGA 1/0248/17. ISSN 1337-5598.
  elektronická kniha

  elektronická kniha

 7. PAUHOFOVÁ, Iveta et al. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku II. Recenzenti: Kajetána Hontyová, Peter Plavčan ... [et al.]. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied, 2017. 230 s. [13,08 AH]. VEGA 2/0026/15, APVV-15-0722. ISBN 978-80-7144-273-8. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 8. PAUHOFOVÁ, Iveta et al. Súvislosti príjmovej polarizácie na Slovensku. Recenzenti: Peter Plavčan, Eva Rievajová, Menbere Workie Tiruneh. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2016. 229 s. VEGA 2/0026/15. ISBN 978-80-7144-259-2. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KOŠTA, Ján. Trendy rozhodujúcich nerovností v príjmoch starších ľudí s dopadmi na spotrebu v SR. In Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“. Medzinárodná vedecká konferencia. Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. ISBN 978-80-561-0369-2, s. 500-508 CD-ROM.
  článok

  článok

 10. KÖNIG, Brian - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Consumption and income inequalities in conditions of Slovakia. In Inclusive growth and employment in Europe. International conference. Inclusive growth and employment in Europe : international conference proceedings : Bratislava, Slovakia, 3rd-4th November 2015. - Bratislava : Institute of economic research of Slovak Academy of Sciences, 2015. ISBN 987-80-7144-252-3, p. 113-125. VEGA 2/0181/15.
  článok

  článok