Výsledky vyhľadávania

 1. BENEDEKOVÁ, Rebeka. Komercializácia slovenského kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 2. HRUBANOVÁ, Sandra. Hodnotenie slovenského kúpeľníctva z aspektu starostlivosti o zdravie ľudí : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 3. UHRINCOVÁ, Simona. Špecifiká podnikania kúpeľných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 4. VAVRINCOVÁ, Denisa. Propagácia Slovenskej republiky prostredníctvom kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha


 5. ELIAŠOVÁ, Darina et al. Obchodné podnikanie. Recenzovali: Dana Benešová, Adrián Pavlík. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 207 s. [15,57 AH]. ISBN 978-80-225-4461-0. [Počet ex. : 12, z toho voľných 9, prezenčne 2]

 6. ELIAŠOVÁ, Darina - MRKVOVÁ, Katarína. Destinačný manažment v kúpeľných miestach. In Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu. mezinárodní vědecká konference. Nové trendy v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu : sborník příspěvků z deváté mezinárodní vědecké konference, 21. dubna 2016, [Brno]. - Brno : Vysoká škola obchodní a hotelová, 2016. ISBN 978-80-87300-89-3, s. 42-49.
  článok

  článok


 7. PACHINGEROVÁ, Zuzana. Interkultúrne aspekty cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2016. 74 s.
  kniha

  kniha


 8. NOGOVÁ, Stanislava. Minerálne pramene z aspektu rozvoja regiónu : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2016. 69 s.
  kniha

  kniha


 9. ZAJAČEK, Juraj. Význam kúpeľníctva pre kultúrny cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2016. 79 s.
  kniha

  kniha


 10. ŠTIPALOVÁ, Alexandra. Význam kúpeľníctva pre zdravotný cestovný ruch : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2016. 83 s.
  kniha

  kniha