Výsledky vyhľadávania

 1. RAJNIC, Karol. Podnikateľský zámer ubytovacieho zariadenia : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2019. 71 s.
  kniha

  kniha

 2. VAIT, Kristína. Outsourcing v ubytovacích zariadeniach : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2019. 64 s.
  kniha

  kniha

 3. BALUCHOVÁ, Adela. Ekonomická analýza podniku cestovného ruchu : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2019. 73 s.
  kniha

  kniha

 4. ONDREJKO, Dominik. Problémy slovenského kúpeľníctva a možnosti ich riešenia : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2019. 67 s.
  kniha

  kniha

 5. ČERSTVÍKOVÁ, Katarína. Vytvorenie úspešného biznisu v rekreačnom kúpeľníctve na Slovensku : bakalárska práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2019. 54 s.
  kniha

  kniha

 6. CHLPEK, Samuel. Projekt rozvoja cestovného ruchu v Bojniciach so zameraním na LOHAS a LOVOS : bakalárska práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2019. 40 s.
  kniha

  kniha

 7. ELIAŠOVÁ, Darina. V krajine ohňa a ľadu. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. ISSN 0862-5999, roč. 31, č. 29-30, s. 5.
  článok

  článok

 8. ELIAŠOVÁ, Darina. Termálne pramene v koncepte rozvoja cestovného ruchu na Islande. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 28-45.
  článok

  článok

 9. KOPUNÍKOVÁ, Simona. Ekonomický význam kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha

 10. ŠIMUNKOVÁ, Adriána. Riadenie slovenského kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2018. 96 s.
  kniha

  kniha