Výsledky vyhľadávania

 1. KOPUNÍKOVÁ, Simona. Ekonomický význam kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2018. 80 s.
  kniha

  kniha


 2. ŠIMUNKOVÁ, Adriána. Riadenie slovenského kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2018. 96 s.
  kniha

  kniha


 3. ŠOKA, Daniel. Kúpeľný a hotelový wellness vo vzájomnej komparácii : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2018. 78 s.
  kniha

  kniha


 4. FÜZYOVÁ, Simona. Potenciál rozvoja cestovného ruchu v zaniknutých kúpeľoch : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2018. 86 s.
  kniha

  kniha


 5. ELIAŠOVÁ, Darina. V krajine ohňa a ľadu. In Literárny týždenník : časopis Spolku slovenských spisovateľov. - Bratislava : Kultúrno-literárna akadémia, 2018. ISSN 0862-5999, roč. 31, č. 29-30, s. 5.
  článok

  článok


 6. ELIAŠOVÁ, Darina. Termálne pramene v koncepte rozvoja cestovného ruchu na Islande. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2018/1 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4507-5, s. 28-45.
  článok

  článok


 7. BENEDEKOVÁ, Rebeka. Komercializácia slovenského kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 66 s.
  kniha

  kniha


 8. HRUBANOVÁ, Sandra. Hodnotenie slovenského kúpeľníctva z aspektu starostlivosti o zdravie ľudí : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 67 s.
  kniha

  kniha


 9. UHRINCOVÁ, Simona. Špecifiká podnikania kúpeľných podnikov : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 60 s.
  kniha

  kniha


 10. VAVRINCOVÁ, Denisa. Propagácia Slovenskej republiky prostredníctvom kúpeľníctva : diplomová práca. Školiteľ: Darina Eliašová. Bratislava, 2017. 77 s.
  kniha

  kniha