Výsledky vyhľadávania

Nájdených záznamov: 58  
Vaša otázka: Autor-kód záznamu = "^eu_un_auth p0031283^"
 1. OLÁH, Michal et al. Skúsenosti z riešenia aktuálnej utečeneckej krízy na Záhorí v kontexte svetovej utečeneckej krízy po roku 2022. In Strengthening the Position of Institutionalized Sustainable Development and Inclusion by Supporting Agenda 2030 Research and Education and Inclusive Diversity Behavior : Proceedings of Scientific Papers. - Brno : Masaryk University Press, 2023. ISBN 978-80-280-0481-1, pp. 52-60.
  článok

  článok

 2. OLÁH, Michal - ŠIDELSKÝ, Ľubomír. Predpoklady na väčšie zainteresovanie manažmentu pri riešení riadenia. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2017. ISSN 1337-2955, april 2017, roč. 13, č. 1, s. 53-65.
  článok

  článok

 3. OLÁH, Michal - ŠIDELSKÝ, Ľubomír. Riadenie rizika a úloha kontroly ako nástroja pre ich riešenie vo verejnej správe. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2014. ISSN 1337-2955, jún 2014, roč. 10, č. 1, s. 7-16.
  článok

  článok

 4. OLÁH, Michal - ŠIDELSKÝ, Ľubomír. Finančný audit vo verejnej správe - efektívny prostriedok hodnotenia rozpočtu a účtovníctva. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2014. ISSN 1335-2024, 2014, roč. 22, č. 4, s. 2-6.
  článok

  článok

 5. OLÁH, Michal - ŠIDELSKÝ, Ľubomír. Vládny audit ako významný nástroj systému finančnej kontroly. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2014. ISSN 1335-2024, 2014, roč. 22, č. 7-8, s. 42-48.
  článok

  článok

 6. TKÁČOVÁ, Daniela. Trilógia štúdií. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2011. ISSN 1335-0900, Apríl 2011, roč. 19, č. 4, s. 28-29. Recenzia na: Kreativita, invencia, inovácia = Creativity, invention, innovation : incentives for growth, prosperity and sustainability of the Slovak Republic : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR / Koloman Ivanička a kolektív. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. - ISBN 978-80-225-2761-3.
  článok

  článok

 7. OLÁH, Michal - ŠIDELSKÝ, Ľubomír - CIBÁK, Ľuboš. Finančná kontrola. Bratislava : Sprint dva, 2011. 240 s. Economics. ISBN 978-80-89393-40-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
 8. OLÁH, Michal - ŠIDELSKÝ, Ľubomír. Riadenie rizík finančnej kontroly a jeho zdokonaľovanie v záujme efektívneho hospodárenia s verejnými financiami. In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. - Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. ISBN 978-80-970802-1-1, s. 367-373.
  článok

  článok

 9. OLÁH, Michal. Tvorba príjmov, výdavkov miestnej samosprávy, cesty ozdravenia financií obcí a miesto riadiaceho a kontrolného mechanizmu v ich hospodárení. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia a manažment. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2010. ISSN 1337-2955, máj 2010, roč. 6, č. 1, s. 17-26.
  článok

  článok

 10. STRÁŽOVSKÁ, Ľubomíra - STRÁŽOVSKÁ, Helena. Malé a stredné podniky : základy. Bratislava : MERKURY s.r.o., 2010. 133 s. ISBN 978-80-89458-07-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.