Výsledky vyhľadávania

 1. ELIÁŠ, Pavol. Integrovaný manažment zavlečených druhov. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2014. ISSN 0044-4863, 2014, roč. 48, č. 2, s. 67-75.
  článok

  článok


 2. ELIÁŠ, Pavol. Ekologické inžinierstvo a obnova ekosystémov. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2012. ISSN 0044-4863, 2012, roč. 46, č. 3, s. 115-118.
  článok

  článok


 3. ELIÁŠ, Pavol. Ohrozené druhy: príčiny, súčasný stav a ochrana. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2011. ISSN 0044-4863, 2011, roč. 45, č. 5, s. 227-234.
  článok

  článok


 4. ELIÁŠ, Pavol. Ekológia a krajinná ekológia. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2009. ISSN 0044-4863, 2009, roč. 43, č. 2, s. 66-68.
  článok

  článok


 5. ELIÁŠ, Pavol. Biodiverzita - predstava a jej uplatnenie. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2007. ISSN 0044-4863, 2007, roč. 41, č. 1, s. 5-12.
  článok

  článok


 6. ELIÁŠ, Pavol. Monitorovanie biologickej diverzity v Slovenskej republike. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2006. ISSN 0044-4863, 2006, roč. 40, č. 2, s. 65-70.
  článok

  článok


 7. ELIÁŠ, Pavol - BOHÁČ, Jaroslav - REICHRTOVÁ, Eva. Geneticky modifikované organizmy a biologická bezpečnosť. In Životné prostredie : revue pre teóriu a tvorbu životného prostredia. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2003. ISSN 0044-4863, 2003, roč. 37, č. 2, s. 57-88. Dostupné na : <http://uke.sav.sk/zp/2003/zp2/stlpcek.htm>
  článok

  článok


 8. RUŽICKÝ, Eugen - FERKO, Andrej. Počítačová grafika a spracovanie obrazu. Red. Pavol Eliáš. 1. vyd. Bratislava : Sapientia, 1995. 324 s. ISBN 80-967180-2-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]