Výsledky vyhľadávania

 1. PANČÍKOVÁ, Kristína - ORIEŠKA, Ján. E-Marketing of cultural tourist attractions in the conditions of globalization on the example of museums. In MERKÚR 2016. International scientific conference for PhD. students and young scientists. MERKÚR 2016 : the proceedings of the international scientific conference for PhD. students and young scientists : Virt, november 30 - december 2, 2016 [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4324-8, s. [1-9] CD-ROM.
  článok

  článok


 2. PANČÍKOVÁ, Kristína - ORIEŠKA, Ján. Elektronický marketing kultúrnych atraktivít cestovného ruchu na príklade múzeí. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2016. ISSN 0139-8660, 2016, roč. 49, č. 3, s. 165-173.
  článok

  článok


 3. ORIEŠKA, Ján - PANČÍKOVÁ, Kristína. Využívanie nehnuteľných kultúrnych pamiatok v cestovnom ruchu na príklade Banskobystrického kraja. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2016. ISSN 1335-7069, 2016, roč. 17, č. 1, s. 47-55.
  článok

  článok


 4. ORIEŠKA, Ján - SMUTNÁ, Eva. Inovácie služieb ubytovacích zariadení hotelového typu v Slovenskej republike. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2013. ISSN 0139-8660, 2013, roč. 46, č. 1, s. 4-14.
  článok

  článok


 5. ORIEŠKA, Ján - HUDÁČKOVÁ, Lucia. Stratégia hotelov na Slovensku na prekonanie dôsledkov recesie. In Ekonomika a spoločnosť : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2013. ISSN 1335-7069, 2013, roč. 14, č. 1, s. 36-44.
  článok

  článok


 6. ORIEŠKA, Ján - HUDÁČKOVÁ, Lucia. Svetová hospodárska kríza a ekonomická situácia hotelov na Slovensku. In Ekonomická revue cestovného ruchu : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2012. ISSN 0139-8660, 2012, roč. 45, č. 4, s. 209-219.
  článok

  článok


 7. ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovnom ruchu. 2. časť. Banská Bystrica : Dali-BB, s.r.o., 2011. 150 s. Knižnica cestovného ruchu, 19. ISBN 978-80-89090-94-5. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 1]

 8. ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovnom ruchu. 1. časť. Banská Bystrica : DALI-BB, 2011. 140 s. Knižnica cestovného ruchu, 18. ISBN 978-80-89090-93-8. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 1, dĺžka fronty rezervácií 1]

 9. ORIEŠKA, Ján. Služby v cestovním ruchu. Preklad: Hana Kruisová, Jitka Míšková. Praha : IDEA SERVIS, 2010. 405 s. ISBN 978-80-85970-68-5. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]

 10. ORIEŠKA, Ján. Služby cestovného ruchu 1. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o., 2010. 150 s. ISBN 978-80-10-01831-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]