Výsledky vyhľadávania

 1. KIŠ, Jaroslav. Vybrané problémy finančného manažmentu podniku : Študijný materiál. 1. vyd. Košice : Dom techn. ZSVTS, 1992. 98 s. ISBN 80-232-0157-3. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 2. TAKÁČ, Juraj. Návrh automatizovaného spracovania údajov závodov OPKS - š.p. v okrese Trebišov : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Jaroslav Kiš. Bratislava, 1991. 46 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 3. FECKO, Ľubomír. Návrh prípravy a predspracovanie dat pre podsystém účtovníctvo-výsledovka na zariadení TS SM 50/40-1 pre podniky RAJ v rámci ASR NV : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Jaroslav Kiš. Košice, 1991. 43 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 4. PAŽICKÁ, Helena. Koncepcia rozvoja výpočtovej techniky v ZTS, š.p. Sabinov : záverečná práca postgraduálneho štúdia. Ved. práce Jaroslav Kiš. Košice, 1991. 53 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  kniha

  kniha

 5. ČARNICKÝ, Štefan et al. Špeciálny seminár : pre študijný odbor ASR. 1. vyd. Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1989. 186 s. ISBN 80-225-0124-7. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 6. ČARNICKÝ, Štefan - PORVAZNÍK, Jozef - KIŠ, Jaroslav. Projektovanie ekonomických aplikácií : vybrané problémy z AIS. 1. vyd. Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1988. 190 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 7. ČARNICKÝ, Štefan - DUDINSKÁ, Elvíra - KIŠ, Jaroslav. Topológia a hierarchia osobných počítačov v ASRP : výskumná úloha spracované pre VSŽ, n.p. Košice, oponovaná v roku 1988. Košice, 1988. 66 s.
 8. ČARNICKÝ, Štefan et al. Automatizované systémy riadenia. Košice : VŠE, 1987. 92 s.
 9. ČARNICKÝ, Štefan - KIŠ, Jaroslav - PORVAZNÍK, Jozef. Metodológia tvorby ASR : projektovanie ASR. Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1986. 185 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 10. ČARNICKÝ, Štefan et al. Štátnicový odborný seminár pre študijný odbor ASR. 1. vyd. Bratislava : Edičné stredisko VŠE, 1986. 233 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]