Výsledky vyhľadávania

 1. MARX, Karl - ENGELS, Friedrich. Vybrané listy v troch zväzkoch. Zv.3. 1888-1895. [Z nem. prel.] Magdaléna Bobáková. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1988. 538 s. Klasici marxizmu-leninizmu. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 2. MARX, Karl - ENGELS, Friedrich. Manifest komunistickej strany. [Z nem. prel.] Július Šefránek. 16. vyd. Bratislava : Pravda, 1988. 110 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 3. ENGELS, Friedrich. Vývoj socialismu od utopie k vědě. [Z nem. prel.] Ladislav Štoll. 2. vyd. Praha : Svoboda, 1987. 166 s. [Počet ex. : 3, z toho voľných 2, prezenčne 1]
 4. MARX, Karl - ENGELS, Friedrich. Vybrané listy v troch zväzkoch. Zv.2. 1870-1887. [Z nem. prel.] Magdaléna Bobáková. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1987. 472 s. Klasici marxizmu-leninizmu. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 5. MARX, Karl - ENGELS, Friedrich. Vybrané listy v troch zväzkoch. Zv.1. 1837-1869. [Z nem. prel.] Magdaléna Bobáková. 1. vyd. Bratislava : Pravda, 1987. 495 s. Klasici marxizmu-leninizmu. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]
 6. 6.Spisy

  MARX, Karl - ENGELS, Friedrich. Spisy : svazek 23. 6. vyd. Praha : Svoboda, 1986. 981 s. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 7. MARX, Karl - ENGELS, Friedrich. O odboroch. Bratislava : Práca, 1985. 397 s. Knižnica odborového hnutia, zv. 1/85. [Počet ex. : 2, z toho voľných 2, prezenčne 0]
 8. MARX, Karl - ENGELS, Friedrich - LENIN, Vladimir Il'jič. O nauke i technike : v dvuch tomach. Tom 1. obščije problemy i zakonomernosti razvitija nauki i techniky. Moskva : Nauka, 1985. 518 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 9. MARX, Karl - ENGELS, Friedrich - LENIN, Vladimir Il'jič. O nauke i technike : v dvuch tomach. Tom 2. rol' nauki i techniky v razvitii obščestva. Moskva : Nauka, 1985. 518 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]
 10. MARX, Karl - ENGELS, Friedrich - LENIN, Vladimir Il'jič. O válce a armádě. [Z rus. orig. přel. Ladislav Pán]. Praha : Naše vojsko, 1984. 541 s. Marxismus-leninismus o míru, válce a vojenství, sv. 80. [Počet ex. : 3, z toho voľných 3, prezenčne 0]