Výsledky vyhľadávania

 1. SPIŠIAKOVÁ, Mária. Blanco y negro en el lenguaje económico. In Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní. vedecká konferencia. Cudzojazyčné perspektívy v univerzitnom vzdelávaní : zborník z vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4813-7, s. 103-114. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 2. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina. Chromatisms of Red Colour in Academic Dictionaries and in the Web Corpus (Spanish, French). - Registrovaný: Scopus. In XLinguae : European Scientific Language Journal. - Nitra : Slovenská vzdelávacia a obstarávacia spoločnosť. ISSN 1337-8384, 2020, vol. 13, no. 1, pp. 263-274 online. VEGA 1/0107/18.
  článok

  článok

 3. SPIŠIAKOVÁ, Mária - MOCKOVÁ, Nina. Charakteristik der Fachsprache im Spanischen. In Usuelle Wortverbindungen in der deutschen Wirtschaftssprache und ihre Widerspiegelungen in mehreren Sprachen. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. ISBN 978-3-339-11020-6, s. 219-264 [2,97 AH].
  článok

  článok

 4. SPIŠIAKOVÁ, Mária - KITTOVÁ, Zuzana. Labour Market Requirements for Foreign Language Education with a Focus on Spanish. - Registrovaný: Web of Science. In Advanced Education. - Kyiv : National Technical University of Ukraine, Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. ISSN 2410-8286, 2020, no. 14, pp. 29-37 online. KEGA 1/0897/17.
  článok

  článok

 5. SPIŠIAKOVÁ, Mária. [Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka]. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2020. ISSN 1338-6743, 2020, roč. 9, č. 1, s. 128-129 online. Recenzia na: Fonetika, fonológia, fonosyntax španielskeho jazyka na pozadí artikulačnej bázy slovenčiny / Vertanová Silvia. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - ISBN 978-80-223-4674-0.
  článok

  článok

 6. KVAPIL, Roman et al. Trichotomický pohľad na cudzojazyčnú edukáciu. Recenzovali: Radoslav Štefančík, Mária Spišiaková. 1. vydání. Praha : Machiavelli Press, 2020. 89 s. ISBN 978-80-88147-11-4. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 7. SPIŠIAKOVÁ, Mária - PAVLIKOVÁ, Želmíra. Metafory v ekonomickej španielčine. In Cudzie jazyky v premenách času. medzinárodná vedecká konferencia. Cudzie jazyky v premenách času X : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie = Reviewed Conference Proceedings from an International Scientific Conference. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4710-9, s. 230-243 online. KEGA 007EU-4/2018.
  článok

  článok

 8. HORSKÁ, Dominika. Spanglish : rigorózna. Školiteľ: Mária Spišiaková. Bratislava, 2020. 109 s.
  kniha

  kniha

 9. ŽÁČIKOVÁ, Blanka. Subjuntivo y su traducción en la obra de G. García Márquez "Crónica de la muerte antes anunciada" : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Spišiaková. Bratislava, 2020. 37 s.
  kniha

  kniha

 10. PREDÁČOVÁ, Petra. La comparación del lenguaje económico español e italiano : bakalárska práca. Školiteľ: Mária Spišiaková. Bratislava, 2020. 50 s.
  kniha

  kniha