Výsledky vyhľadávania

 1. DVOŘÁK, Pavel - PITROVÁ, Markéta. Vliv regionálních vlád na pozice států v Radě EU: Ústavně-právní perspektiva. In Mezinárodní vztahy. - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2016. ISSN 0323-1844, 2016, roč. 51, č. 3, s. 27-51.
  článok

  článok


 2. DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Praha : C. H. Beck, 2008. 343 s. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-80-7400-075-1. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 3. DVOŘÁK, Pavel. Monetární teorie cyklu, dluhový problém a finanční krize. In Politická ekonomie : teorie, modelování, aplikace. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2007. ISSN 0032-3233, 2007, roč. 55, č. 2, s. 183-205.
  článok

  článok


 4. DVOŘÁK, Pavel. Mishkinovo pojetí finančních krizí na nově vznikajících trzích. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická. ISSN 0572-3043, 2003, roč. 11, č. 1, s. 37-52.
  článok

  článok


 5. DVOŘÁK, Pavel. Nad liberalizací světového obchodu. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2001. ISSN 0572-3043, 2001, roč. 9, č. 6, s. 134-142.
  článok

  článok


 6. KUBIŠTA, Václav - DVOŘÁK, Pavel. Postavení a formy proexportní politiky ve světě a v České republice. In Acta oeconomica pragensia : vědecký sborník Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. ISSN 0572-3043, 1999, roč. 7, č. 1, s. 99-133.
  článok

  článok


 7. DVOŘÁK, Pavel. Alternativy financování veřejných výdajů. In Acta oeconomica pragensia, 1994, roč. 2, č. 2, s. 31-50.
  článok

  článok


 8. DVOŘÁK, Pavel. Problém fiskální nerovnováhy. In Finance a úvěr, 1994, roč. 44, č. 7, s. 343-354.
  článok

  článok


 9. DVOŘÁK, Pavel. Orientujeme se na evropský trh. 1. vyd. Praha : Servis průmyslu a obchodu, 1992. 47 s. [Počet ex. : 6, z toho voľných 6, prezenčne 0]