Výsledky vyhľadávania

 1. BEJČEK, Josef. Nákupní aliance po novele zákona o významné tržní síle. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2017. ISSN 1804-1183, 2017, č. 4, s. 104-111.
  článok

  článok


 2. BEJČEK, Josef. Tržní síla (prostá) a tzv. tržní síla významná. In Antitrust : časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasti. - Praha : Sdružení KAIROS, 2014. ISSN 1804-1183, 2014, č. 4, s. 120-129.
  článok

  článok


 3. BEJČEK, Josef. Dozor nad organy veřejné správy. In Antitrust : bilingvální časopis pro právo hospodářské soutěže a související oblasi. - Praha : Sdružení KAIROS, 2012. ISSN 1804-1183, 2012, č. 4, s. 143-148.
  článok

  článok


 4. BEJČEK, Josef - ELIÁŠ, Karel - RABAN, Přemysl. Kurs obchodního práva : obchodní závazky. 5. vyd. Praha : C.H.Beck, 2010. 542 s. Právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-337-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. BEJČEK, Josef. Soutěžní politika a fúze v evropském kontextu. Brno : Masarykova univerzita v Brně, 2010. 389 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, svazek č. 366. ISBN 978-80-210-5067-9. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 6. BEJČEK, Josef. "Eurokonformita" soutežní politiky a soutěžního práva v ČR. In Ekonomická revue : odborný časopis Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2002. ISSN 1212-3951, 2002, roč. 5, č. 4, s. 4-16.
  článok

  článok


 7. BEJČEK, Josef. Nová úprava ochrany hospodářské soutěže v České republice. In Podnikateľ a právo. - Žilina : Komora komerčných právnikov SR, 2001, 2001, č. 11, s. 17-38.
  článok

  článok


 8. BEJČEK, Josef. Praktiky obchodních řetězců ve světle práva. In Podnikateľ a právo. - Žilina : Komora komerčných právnikov SR, 2000, 2000, č. 3, s. 11-21.
  článok

  článok


 9. BEJČEK, Josef. Obchodní podmínky a obchodní smlouvy. In Ekonom, 1993, č. 12, s. 76-77.
  článok

  článok


 10. BEJČEK, Josef. Ručení třetí osoby. : Zajištění závazků jako rozložení rizika - patří sem i bankovní záruky v obchodních vztazích. In Profit, 1993, roč. 4, č. 4.
  článok

  článok