Výsledky vyhľadávania

 1. SABAITYTĖ, Jolanta et al. Decision Tree Modelling of E-consumers´ Prefferences for Internet Marketing Communication Tools during Browsing. In E+M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2019. ISSN 1212-3609, 2019, roč. 22, č. 1, s. 206-221.
  článok

  článok

 2. STRAKOVÁ, Jarmila - PÁRTLOVÁ, Petra. Business management in new global economy. In Acta oeconomica Universitatis Selye : vedecký recenzovaný časopis. - Komárno : Univerzita J. Selyeho v Komárne, 2017. ISSN 1338-6581, 2017, roč. 6, č. 1, s. 155-166.
  článok

  článok

 3. PÁRTLOVÁ, Petra - STRAKOVÁ, Jarmila. Podnikové organizační a řídící struktury na rozcestí. In Trendy v podnikání : vědecký časopis Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. - Plzeň : Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni, 2017. ISSN 1805-0603, 2017, č. 1, s. 17-22.
  článok

  článok

 4. PÁRTLOVÁ, Petra - STRAKOVÁ, Jarmila - VÁCHAL, Jan. Vývojové trendy změn organizačních a řídících struktur. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 3, s. 135-146.
  článok

  článok

 5. STRAKOVÁ, Jarmila - PÁRTLOVÁ, Petra - VÁCHAL, Jan. Vliv faktorů makroprostředí a mezoprostředí na ekonomickou stabilitu a rozvoj malých a středních podniků v ČR. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-3682, 2017, roč. 8, č. 3, s. 147-159.
  článok

  článok

 6. STRAKOVÁ, Jarmila - BRABEC, Václav. Katalog technologických symbolů. 1. vyd. Praha : Práce, 1989. 237 s. [Počet ex. : 1, z toho voľných 1, prezenčne 0]