Výsledky vyhľadávania

 1. MADĚRA, František. Model audit file creted for the practicing of the statutory audit profession: implementation of statutory audit contract. In Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie. Medzinárodná vedecká konferencia. Účtovníctvo a audítorstvo v procese svetovej harmonizácie : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Zuberec - Univerzitné stredisko UNIZA, 11. - 13. septembra 2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4415-3, s. 123-128. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok


 2. MADĚRA, František. Audit účtovných závierok (poznámky k rozsahu vzorky, jej výberu a vyhodnoteniu). In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 126-134 CD-ROM. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok


 3. MADĚRA, František. Audit of financial statements: notes to the sample size, the selection and evaluation. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-0-6, s. 21.
  článok

  článok


 4. MADĚRA, František. Audítorstvo III : (audítorská dokumentácia) : praktikum. Recenzovali: Ján Užík, Ján Mázik. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 136 s. [10,87 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-580-4. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]

 5. MADĚRA, František. Neutrálne usporiadanie výberového súboru (metodický návod). In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 18-28 CD-ROM. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok


 6. SZELLEOVÁ, Viktória. Súvaha (súčasť účtovnej závierky v histórii samostatného Slovenska) : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 7. CIPCIAROVÁ, Adriana. Poznámky (súčasť účtovnej závierky v histórii samostatného Slovenska) : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 8. JÁNOŠOVÁ, Petra. Podsystémy finančného účtovníctva a harmonizačné procesy v systéme účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha


 9. ANDRASSYOVÁ, Carmen. Účtovná terminológia (v podmienkach legislatívy SR) : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 10. VENDRINSKÁ, Lenka. Obsah, forma a kvalita publikovaných správ nezávislého audítora : diplomová práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha