Výsledky vyhľadávania

 1. FICZA, Filip. Účtovný záznam : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2018. 49 s.
  kniha

  kniha

 2. KOCIANOVÁ, Ivana. Účtová osnova a účtový rozvrh : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2018. 45 s.
  kniha

  kniha

 3. MADĚRA, František - BREZINOVÁ, Zdena. Excel as the Software Instrument of Incidental Settlement of the Account Population. In Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace. Mezinárodní vědecká konference. Účetnictví a auditing v procesu světové harmonizace : sborník z mezinárodní vědecké konference, Janské Lázně, 4.-6. září 2018, Česko. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2018. ISBN 978-80-245-2278-4, s. 92-97.
  článok

  článok

 4. MADĚRA, František. Postupy práce pri detailných testoch vecnej správnosti : (metodický návod). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 4, s. 18-27.
  článok

  článok

 5. SUCHÁŇ, Michal. Osobitosti overovania účtovných závierok subjektov verejného záujmu : diplomová práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2018. 70 s.
  kniha

  kniha

 6. KOVALIKOVÁ, Zuzana. Kontrola účtovníctva : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2018. 47 s.
  kniha

  kniha

 7. JAKVIRT, Michal. Spis audítora (softvérová podpora jeho tvorby) : diplomová práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2018. 61 s.
  kniha

  kniha

 8. PETRUSZOVÁ, Flóra. Audítorská dokumentácia (požiadavky na jej reguláciu) : diplomová práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2018. 65 s.
  kniha

  kniha

 9. ŠČEVÍK, Martin. Medzinárodné audítorské štandardy z pohľadu ich modifikácie pre malé a stredné podniky : diplomová práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2018. 76 s.
  kniha

  kniha

 10. VENDRINSKÁ, Lenka. Obsah, forma a kvalita publikovaných správ nezávislého audítora : diplomová práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha