Výsledky vyhľadávania

 1. MADĚRA, František. Postupy práce pri detailných testoch vecnej správnosti : (metodický návod). In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2018. ISSN 1335-2024, 2018, roč. 26, č. 4, s. 18-27.
  článok

  článok


 2. SZELLEOVÁ, Viktória. Súvaha (súčasť účtovnej závierky v histórii samostatného Slovenska) : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 46 s.
  kniha

  kniha


 3. CIPCIAROVÁ, Adriana. Poznámky (súčasť účtovnej závierky v histórii samostatného Slovenska) : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 4. ANDRASSYOVÁ, Carmen. Účtovná terminológia (v podmienkach legislatívy SR) : bakalárska práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 49 s.
  kniha

  kniha


 5. JÁNOŠOVÁ, Petra. Podsystémy finančného účtovníctva a harmonizačné procesy v systéme účtovníctva : diplomová práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 70 s.
  kniha

  kniha


 6. VENDRINSKÁ, Lenka. Obsah, forma a kvalita publikovaných správ nezávislého audítora : diplomová práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 59 s.
  kniha

  kniha


 7. RYŠÁNKOVÁ, Dagmar. Audítorské postupy podporované počítačom (dokumentácia reakcií audítora na identifikované a posúdené riziká významných nesprávností v účtovnej závierke) : diplomová práca. Školiteľ: František Maděra. Bratislava, 2017. 78 s.
  kniha

  kniha


 8. MADĚRA, František. Neutrálne usporiadanie výberového súboru (metodický návod). In Teória a prax ekonomického vzdelávania 2017 : recenzovaný nekonferenčný zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2017. ISBN 978-80-225-4437-5, s. 18-28 CD-ROM. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok


 9. MADĚRA, František. Audit of financial statements: notes to the sample size, the selection and evaluation. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-0-6, s. 21.
  článok

  článok


 10. MADĚRA, František. Audit účtovných závierok (poznámky k rozsahu vzorky, jej výberu a vyhodnoteniu). In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava [elektronický zdroj]. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 126-134 CD-ROM. KEGA 013EU-4/2018.
  článok

  článok