Výsledky vyhľadávania

 1. SMEJKAL, Vladimír. Formy kybernetické kriminality a jejich možný vliv na pojišťovací praxi. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2020. ISSN 2464-7381, 2020, č. 2, s. 44-51.
  článok

  článok

 2. SMEJKAL, Vladimír. Zákon o kybernetické bezpečnosti a informační systémy pojišťoven. In Pojistný obzor : časopis českého pojišťovnictví. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2015. ISSN 0032-2393, 2015, roč. 92, č. 2, s. 28-30. Dostupné na : <ftp://193.87.31.84/0204561/archiv-pojistny-obzor-2015-2.pdf>
  článok

  článok

 3. SMEJKAL, Vladimír - BACHRACHOVÁ, Hana. Velký lexikon společenského chování. 2. rozšíř. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2011. 400 s. ISBN 978-80-247-3650-1. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 4. SMEJKAL, Vladimír - RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. rozšíř. a aktualiz. vyd. Praha : GRADA Publishing, 2010. 354 s. Expert. ISBN 978-80-247-3051-6. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 5. SMEJKAL, Vladimír - BACHRACHOVÁ, Hana. Lexikon společenského chování. 4. dopl. a aktual. vyd. Praha : Grada Publishing, 2008. 280 s. ISBN 978-80-247-2327-3. [Počet ex. : 2, z toho voľných 0, prezenčne 2]
 6. SMEJKAL, Vladimír. Manažer a společenské chování. In TREND marketing : měsíčník pro marketingový management. - Praha : Economia, 2007. ISSN 1214-9594, březen 2007, roč. 4, č. 3, s. 49.
  článok

  článok

 7. SMEJKAL, Vladimír - RAIS, Karel. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2. aktualiz. a rozšír. vyd. Praha : Grada Publishing, 2006. 296 s. Expert. ISBN 80-247-1667-4. [Počet ex. : 4, z toho voľných 1, prezenčne 3]
 8. SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2. aktualiz. a rozšíř. vyd. Praha : C.H. Beck, 2004. xxx, 770 s. Právo a hospodářství. ISBN 80-7179-765-0. [Počet ex. : 1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
 9. SMEJKAL, Vladimír - RAIS, Karel. Řízení rizik. Praha : Grada Publishing, 2003. 270 s. Expert. ISBN 80-247-0198-7. [Počet ex. : 8, z toho voľných 6, prezenčne 2]
 10. SMEJKAL, Vladimír. Informatická a počítačová kriminalita. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2002. ISSN 0862-6162, 2002, č. 12, s. 142-176.
  článok

  článok